[name_generator] เขมทัศน์ อ่านว่า เขม-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ที่ให้ความสุขความสบาย เขมทัต อ่านว่า เขม-มะ-ทัด แปลว่า ผู้ที่ให้ความสำราญ ชื่อนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉียบแหลม คิดและวางแผนอนาคตได้อย่างรอบครอบ มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่แน่นอน ขวัญเมือง อ่านว่า ขวัน-เมือง แปลว่า เต็มไปด้วยอารมณ์โทสะ ใจร้อน เชื่อมั่นในความคิดของตนเองสูง เขมนันท์ อ่านว่า เขม-มะ-นัน แปลว่า ความยินดีในความปลอดภัย เขมทิน อ่านว่า เขม-มะ-ทิน แปลว่า สุขสำราญ ชื่อนี้มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุ้มชูอุปถัมภ์ ทำให้ชีวิตสุขสบาย หน้าที่การงานราบรื่น ชีวิตไม่ค่อยพบเจอกับอุปสรรคปัญหามากนัก ขวัญดี อ่านว่า ขวัน-ดี แปลว่า ชื่อนี้เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมิตรสหายมาก เป็นที่รักของผู้คน เป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อย นุ่มนวล อ่อนไหวได้ง่าย เขมชาติ อ่านว่า เขม-ชาด แปลว่า ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความสุข ชื่อนี้เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ชอบการแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทำให้เป็นคนที่มีความรอบรู้กว้างขวาง ขัยแสง อ่านว่า ไข-แสง แปลว่า ผู้ที่มีคุณธรรม ขันธ์ชัย อ่านว่า ขัน-ไช แปลว่า ผู้ที่ชนะตนเอง โขมพัตถ์ อ่านว่า โขม-พัด แปลว่า พลังของความเบิกบาน แจ่มใส มีชีวิตชีวา ขัติยะ อ่านว่า ขัต-ติ-ยะ แปลว่า พระเจ้าของแผ่นดิน เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า ความมีเสน่ห์ [/name_generator]