[name_generator] ทัตพงษ์ อ่านว่า ทัด-ตะ-พง แปลว่า ผู้มีทรัพย์ มีความเจริญรุ่งเรือง อนาคตจะสุขสบาย แต่เป็นคนมีเซ้นส์สัมผัสได้กับความลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องหมั่นทำความดีจะยิ่งส่งผลให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทัตพล อ่านว่า ทัด-ตะ-พน แปลว่า ผู้มีความขยันหมั่นเพียร ชื่อนี้จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหา พูดจาน่าเชื่อถือ มีความเชื่อมันในตัวเอง จึงเป็นที่รักใครแก่คนที่พบ เพื่อนฝูงมากมาย ผู้ใหญ่รักและเอ็นดูให้การสนับสนุนในหน้าที่การงาน ทวิช อ่านว่า ทะ-วิด แปลว่า หากตั้งชื่อนี้ต้องตั้งมั่นในความดี ถ้าทำดีจะยิ่งส่งผลให้มีโชคลาภ หน้าที่การงานก้าวหน้าอย่างรุ่งโรจน์ ส่งเสริมให้มีฐานะรุ่งเรืองไม่ลำบาก แต่ถ้าประพฤติไม่ดี จะทำให้ชีวิตพลิกผัน อาจเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถูกปองร้ายจากศัตรู ทักษ์ดนัย อ่านว่า ทัก-ดะ-นัย แปลว่า ผู้มีหน้าตางดงาม มีสติปัญญาดี เป็นคนคิดเร็ว คล่องแคล่ว ฉลาดปราดเปรื่อง มีแต่คนรักใคร่ เพื่อนฝูงมากมาย สามารถพึ่งพาอาศัยได้ หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทวิภาค อ่านว่า ทะ-วิ-พาก แปลว่า ผู้มีความคิดกว้างไกล ชอบวางแผน มีระเบียบคิดถึงอนาคต ชีวิตราบเรียบ ชื่อจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จหลายอย่าง แต่ต้องรู้จักเก็บออมจะได้ไม่พบกับอุปสรรค ทรงกลด อ่านว่า ซง-กลด แปลว่า ผู้มีแสงสว่างดั่ง พระอาทิตย์ทรงกลด มักมีเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตเสมอป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคง จะเป็นคนที่มีกินมีใช้อย่างไม่ขาดมือ หน้าที่การงานมั่นคงและเป็นเจ้าคนนายคน ทยุต อ่านว่า ทะ-ยุด แปลว่า หมายถึง ความสว่าง ด้วยพลังของดวงดาวส่งผลให้ชีวิตมีโชคลาภบ่อยครั้ง ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขสบาย ชีวิตมีเงินทองให้ใช้อย่างไม่ขาดมือ ชอบเข้าสังคม เพื่อนฝูงจึงมีมากมายและให้ความช่วยเหลือดี ทยากร อ่านว่า ทะ-ยา-กอน แปลว่า ผู้เต็มไปด้วยความเมตตา เป็นคนมีเสน่ห์ เพื่อนฝูงรัก มีคนเอ็นดู โดดเด่นด้านการเงินและความสามารถ ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รู้จักการใช้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ทนุธรรม อ่านว่า ทะ-นุ-ทำ แปลว่า ผู้รักษาความดี จะมีมิตรมากมาย ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ จึงไม่ค่อยพบต่ออุปสรรค เพราะได้รับความช่วยเหลือเสมอ ส่งผลให้ชีวิตสุขสบายมีชีวิตชีวา หน้าที่การงานเรียบง่ายแต่มีความสุข ทักศ์ อ่านว่า ทัก แปลว่า ผู้มีความขยัน ความดีหนุนนำ เป็นคนไม่ซับซ้อนแต่อ่อนไหวง่าย ชอบสันโดษแต่เพื่อนรักมากมาย เนื่องจากเป็นคนยอมคน รักความสะอาดเจ้าระเบียบ หน้าที่การงานได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงหรือมีคอนเน็กชั่นที่ดี ทัตธน อ่านว่า ทัด-ทน แปลว่า ชื่อนี้หมายถึง กำไลข้อมือ เป็นคนมีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เก่ง รู้จักระแวดระวังภัย เชื่อคนยาก จึงไม่ค่อยถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นคนที่ศัตรูพ่าย เพราะความดีทำให้ผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ทยา อ่านว่า ทะ-ยา แปลว่า ผู้มีความน่าเอ็นดู รักความอิสระ ไม่ชอบถูกผูกมัด มีโลกส่วนตัวสูง อนาคตอาจเป็นนักเดินทาง ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ไม่เหมาะกับการเป็นลูกจ้างใคร แต่จะประสบความสำเร็จได้ หากมีคอนเน็กชั่นที่ดี ทักษิณา อ่านว่า ทัก-สิ-นา แปลว่า ชื่อนี้หมายถึง เมืองสองแคว้น คนชื่อนี้จะมีความอ่อนไหว แต่ภายในช่างแข็งแกร่ง จะเปิดเผยอารมณ์กับคนที่สนิทใจเท่านั้น จึงเป็นคนมีเสน่ห์ น่าค้นหา ผู้หญิงชื่อนี้จะเป็นคนโรแมนติกด้านความรัก ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใครรักจริง เอาใจเก่ง [/name_generator]