[name_generator] วงค์วิศว์ อ่านว่า วง-วิด แปลว่า ผู้ที่เป็นใหญ่ในวงศ์ตระกูล วงศกร อ่านว่า วง-สะ-กอน แปลว่า เป็นผู้ที่จะนำความเจริญมาสู่วงศ์ตระกูล วงศ์ธวัช อ่านว่า วง-ทะ-วัด แปลว่า ตระกูลธง วงศภัค อ่านว่า วง-สะ-พัก แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติ วงศ์วรรธน์ อ่านว่า วง-วัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีวงศ์ตระกูลผู้เจริญ วงศ์วริศ อ่านว่า วง-วะ-ริด แปลว่า ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ วงศ์วัฒน์ อ่านว่า วง-วัด แปลว่า ผู้นำความเจริญมาสู่วงศ์ตระกูล วชิรวิชญ์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร วชิรวิทย์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-วิด แปลว่า ผู้ที่มีความรู้มาก วชิรศักดิ์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-สัก แปลว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจแข็งแกร่งที่สุด วชิราชน อ่านว่า วะ-ชิ-รา-ชน แปลว่า ผู้ที่มีความแข็งแกร่ง วนัสนันท์ อ่านว่า วะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความชอบป่าไม้ วนาธรรม อ่านว่า วะ-นา-ทำ แปลว่า ป่าที่สวยงาม วรชิต อ่านว่า วอ-ระ-ชิด แปลว่า ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ วรเชษฐ์ อ่านว่า วอ-ระ-เชด แปลว่า ผุ้เป็นคนที่ดีเหมือนพี่ วรณัท อ่านว่า วอ-ระ-นัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ วรทรรศน์ อ่านว่า วอ-ระ-ทัด แปลว่า เป็นผู้ที่ชอบมองการไกล วรบดินทร์ อ่านว่า วอ-ระ-บอ-ดิน แปลว่า ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ วรพล อ่านว่า วอ-ระ-พน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความประเสริฐ วรรณเรือง อ่านว่า วัน-นะ-เรือง แปลว่า ผู้มีผิวพรรณเรืองรอง วรรณวนัช อ่านว่า วัน-วะ-นัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีผิวพรรณดุจดอกบัว วรรณสุทธิ์ อ่านว่า วัน-นะ-สุด แปลว่า ผิวงามบริสุทธิ์ วรัญญู อ่านว่า วะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้ที่มีคุณธรรม วรัญดนย์ อ่านว่า วะ-รัน-ดน แปลว่า ผู้ชายที่มีความรู้เป็นเลิศ วริทธิ์ดนย์ อ่านว่า วะ-ริด-ดน แปลว่า ลูกชายผู้มีความสำเร็จเป็นเลิศ วริทธิ์นันท์ อ่านว่า วะ-ริด-นัน แปลว่า ผู้มีความสุขความสำเร็จ วสุวัฒน์ อ่านว่า วะ-สุ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์ วัชร์ชัยนันท์ อ่านว่า วัด-ไช-นัน แปลว่า ผู้มีความยินดีในชัยชนะ วัชรพัทธ์ อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความแข็งแกร่งดุจเพรช วัชรวิชญ์ อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-วิด แปลว่า ผู้รู้ ผู้แข็งแกร่ง วาณิชดนย์ อ่านว่า วา-นิด-ชะ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นพ่อค้า วิชชุภาส อ่านว่า วิด-ชุ-พาด แปลว่า แสงสายฟ้า [/name_generator]