[name_generator] กระจง แปลว่า ความอดทน และทนทาน ชมพู แปลว่า ความรัก เสน่หา ความเข้าอกเข้าใจ ความเป็นผู้หญิง เป็ดน้ำ แปลว่า รักแท้ นิลน้ำ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง จำปี แปลว่า ความเจริญก้าวหน้า หลิว แปลว่า เทพธิดาหรือนางฟ้า ไผ่ แปลว่า พืชมงคลชนิดหนึ่ง โมก แปลว่า ความสุขที่บริสุทธิ์ แก้ว แปลว่า สิ่งที่ดี มีค่าสูง รำเพย แปลว่า ต้นไม้สีเหลือง ชบา แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เอื้อง แปลว่า ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง อินดี แปลว่า ความจงรักภักดี ยิมโน แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง แคซเซีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ร๊อบส์ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เบกเกอร์ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง จาการ์ แปลว่า ต้นไม้ใหญ่ แรนดาร์ แปลว่า ต้นไม้สำคัญของเมืองพริทอเรีย ประเทศบราซิล ราฟิน แปลว่า ต้นไม้มงคล อคาเซีย แปลว่า ไม้พุ่ม นีม แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง คอรอล แปลว่า พรรณไม้ประจำถิ่น อินเดีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง รอยัล แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง พอร์เชีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง แจ๊ค แปลว่า ต้นไม้ที่หายากหนึ่งชนิด เฟลม แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เบาแบบ แปลว่า ต้นไม้แห่งความศรัทธา บอมแบ๊กซ์ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ฟิคัส แปลว่า ต้นไม้สำหรับฤดูหนาว คอร์เดีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง สกาเล็ต แปลว่า ชีวิตจะมีเรื่องหอมหวานสดชื่น แพร แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ว่าน แปลว่า พืชทั่วไป อัญชัน แปลว่า ต้นไม้มงคล เฟิร์น แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง มอส แปลว่า พืชตะไคร่น้ำ แอช แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง เชอรี่ แปลว่า ความสดชื่น เอมส์ แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง ไพน์ แปลว่า ไม้สน เมเปิ้ล แปลว่า สัญลักษณ์แห่งความรัก โอ๊ค แปลว่า ความดีงามต่างๆ วิลโลว์ แปลว่า ต้นหลิว มะพร้าว แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง โกโก้ แปลว่า พืชตระกูลถั่ว โอลีฟ แปลว่า สัญลักษณ์แทนอิสรภาพและความหวัง กิงโกะ แปลว่า ความคงทน ไม่เปลี่ยนแปลง ทรี แปลว่า ต้นไม้ ต้น แปลว่า ความหมายเกี่ยวกับต้นไม้ ปาล์ม แปลว่า สัญลักษณ์ของโชคลาภ เฟอร์ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ลินด์ แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง แพร์ แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง จูนิเปอร์ แปลว่า ความทรงจำ ฟิก แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คัวริ แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ไทร แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง มะตูม แปลว่า ไม้มงคลที่สำคัญ ประดู่ แปลว่า ความยิ่งใหญ่ กาสะลอง แปลว่า ความสวยงาม หูกวาง แปลว่า ต้นไม้ธาตุเย็น ทองกวาง แปลว่า ไม้มงคล จัน แปลว่า ชื่อต้นไม้ เสือโคร่ง แปลว่า พืชพันธุ์ไม้ยืนต้น เกด แปลว่า ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ปาริชาติ แปลว่า สัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพระไตรปิฎก ทาโร แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง หว้า แปลว่า ไม้มงคลในเรื่องความสำเร็จและชัยชนะ พิกุล แปลว่า ความศักดิ์สิทธิ์ [/name_generator]