[name_generator] ขวัญทิพย์ อ่านว่า ขวัญ-ทิป แปลว่า ชื่อนี้โดดเด่นในเรื่องของความใจอ่อน มักจะเป็นคนที่มีความเมตตาสูง ใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เขมรุจิ อ่านว่า เขม-มะ-รุ-จิ แปลว่า การชอบความปลอดภัย ชื่อนี้เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตา และส่วนมากจะสามารถพึ่งพาให้การช่วยเหลือได้ เป็นมิตรที่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูยามยากลำบาก ขัตติยา อ่านว่า ขัด-ติ-ยา แปลว่า สตรีผู้สูงศักดิ์ เขมิสราล์ อ่านว่า เขม-มิ-สะ-รา แปลว่า ลึกลับน่าค้นหา ขวัญอนงค์ อ่านว่า ขวัน-อะ-นง แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นมิ่งมงคล แขไข อ่านว่า แข-ไข แปลว่า พระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างเจิดจ้า เขมิสรา อ่านว่า เขม-มิ-สะ-รา แปลว่า ปลอดภัย แคล้วคลาด ขวัญสุดา อ่านว่า ขวัน-สุ-ดา แปลว่า หญิงสาวที่มีความดี เขมินทรา อ่านว่า เข-มิน-ทะ-รา แปลว่า ความเกษมสำราญอันยิ่งใหญ่ เขมวรรณ อ่านว่า เข-มะ-วัน แปลว่า ผิวที่ผุดผ่อง เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า ความเกษมสำราญ [/name_generator]