[name_generator] ณกำภู อ่านว่า นะ-กำ-พู แปลว่า ที่ซึ่งเป็นทองคำ ธนารีย์ อ่านว่า ทะ-นา-รี แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ ทีนาร์ อ่านว่า ที-นา แปลว่า เหรียญทอง ร่อบีสฺ อ่านว่า ร่อ-บี แปลว่า ผู้มีทรัพย์สินมาก ธนันกรกานต์ อ่านว่า ทะ-นัน-กอน-กาน แปลว่า สร้างทรัพย์และเป็นที่รัก รพีกาญจน์ อ่านว่า ระ-พี-กาน แปลว่า พระอาทิตย์สีทอง Jin อ่านว่า จิน แปลว่า ทองคำ Gilda อ่านว่า กิลด้า แปลว่า ทอง Chemian อ่านว่า เคมีน แปลว่า รุ่งเรือง [/name_generator]