ตั้งครรภ์ 3 เดือน ท้องแข็งเป็นก้อน อันตรายหรือไม่? เกิดจากอะไร?

ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ อาการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นมากมาย

ตั้งครรภ์ 3 เดือน

10 Nov 2022


1 2