[name_generator] ส้ม แปลว่า สิริมงคล มะละกอ แปลว่า พืชที่มีความไวต่อสภาพภูมิอากาศ แอปเปิ้ล แปลว่า โชคลาภและการเงิน เบอร์รี่ แปลว่า ผลไม้ที่มีสีสันสดใส ฝรั่ง แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง ลำไย แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง กล้วย แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง เชอร์รี่ แปลว่า ผลไม้ที่มีสีสันสดใส กีวี แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง มะนาว แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยว เลม่อน แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยว แตงโม แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง แก้วมังกร แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง มะพร้าว แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง สัปปะรด แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง การะเกด แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง โกโก้ แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง กาแฟ แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง เกรป แปลว่า องุ่น แก้ว แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง กระเจียน แปลว่า สมุนไพรชนิดหนึ่ง ข้าวโพด แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง คอร์น แปลว่า ข้าวโพด ขนุน แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง แคนตาลูป แปลว่า พืชตระกุลเดียวกับแตงไทย แครนเบอร์รี่ แปลว่า ผลไม้รสเปรี้ยวสีแดงสด เงาะ แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง จัน แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งที่่ไม่มีเมล็ด ชิงชี่ แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง ชมพูพิงค์ แปลว่า พืชผักสมุนไพร ตาม แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง ตะลิงปลิง แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง แตงไทย แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง ตาว แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง ถั่วเขียว แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง ถั่วพู แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง ทานตะวัน แปลว่า ดอกไม้ชนิดหนึ่ง ทับทิม แปลว่า ความเฮง โชคดี ร่ำรวย ท้อ แปลว่า ความเป็นอมตะ บ๊วย แปลว่า ความงดงามที่บริสุทธิ์ พีช แปลว่า ตัวแทนของความรัก และความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัว นาน่า แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง น้อยหน่า แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง บัว แปลว่า พืชมงคลชนิดหนึ่ง บีทรูท แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง พิกุล แปลว่า พืชมงคลชนิดหนึ่ง แพร์ แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ มะไฟ แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ี้ยว มะม่วง แปลว่า ผลไม้ประจำชาติของประเทศอินเดีย มันแกว แปลว่า พืชตระกูลถั่ว มะยม แปลว่า พืชที่เป็นสิริมงคลต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สาลี่ แปลว่า โชคลาภ หูกวาง แปลว่า ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง องุ่น แปลว่า งอกงาม อโวคาโด้ แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง เอลเดอร์ แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง ฮันนี่ดิว แปลว่า พืชที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันกับแตง จูจูบี แปลว่า พุทรา โอลีฟ แปลว่า มะกอกฝรั่ง ปาปาย่า แปลว่า ผลมะละกอ ไพน์ แปลว่า สับปะรด พลัม แปลว่า ไม้ผลที่มีผลแบบผลเมล็ดเดียว ควินซ์ แปลว่า ผลไม้สีเหลืองขนาดใหญ่ พายแอปเปิ้ล แปลว่า ผลแอปเปิ้ล เมล่อน แปลว่า ราชินีแห่งพืชตระกูลแตง แมงโก้ แปลว่า มะม่วง ออเร้นจ์ แปลว่า ส้ม สตรอว์เบอร์รี่ แปลว่า ผลไม้ที่ปลูกในเขตอบอุ่น เครนเบอร์รี่ แปลว่า ผลไม้รสเปรี้ยวสีแดงสด บลูเบอร์รี่ แปลว่า ผลไม้เพื่อสุขภาพ ทุเรียน แปลว่า ราชาของผลไม้ สายน้ำผึ้ง แปลว่า ชื่อสายพันธุ์ของผลไม้ โชกุน แปลว่า ชื่อผลไม้ น้ำดอกไม้ แปลว่า สายพันธุ์ของมะม่วง อะโวคาโด แปลว่า ผลไม้เพื่อสุขภาพ มังคุด แปลว่า ราชินีแห่งผลไม้ เสาวรส แปลว่า ปราถนาอันแรงกล้า มัลเบอร์รี่ แปลว่า ไม้ยืนต้นตระกูลเบอรรี่ หม่อน แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง กระท้อน แปลว่า ผลไม้ชนิดหนึ่ง ไกร แปลว่า ชื่อเกี่ยวกับพืช จำปาดะ แปลว่า พืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับขนุน ซ้อ แปลว่า ชื่อเกี่ยวกับผลไม้ ตะขบ แปลว่า ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ตาล แปลว่า ชื่อเกี่ยวกับพืช โทงเทง แปลว่า ชื่อเกี่ยวกับพืช น้อยโหน่ง แปลว่า ผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยา บัวหิมะ แปลว่า ผลไม้แห่งพระเจ้า พลับพลา แปลว่า ชื่อพืชชนิดหนึ่ง พุทราจีน แปลว่า ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก [/name_generator]