[name_generator] Zeus แปลว่า มหาเทพ เทพแห่งท้องฟ้า Poseidon แปลว่า เทพแห่งมหาสมุทร โพไซดอน Hades แปลว่า เทพแห่งนรก และ ความตาย เทพแห่งความมืด Apollo แปลว่า เทพแห่งพระอาทิตย์ และ ดนตรี Aphrodite แปลว่า เทพีแห่งความงาม และ ความรัก Hermes แปลว่า เทพแห่งการสื่อสาร Hephaestus แปลว่า เทพแห่งการตีเหล็ก Demeter แปลว่า เทพีแห่ง เกษตร และ การเก็บเกี่ยว Dionysus แปลว่า เทพแห่งไวน์ Persephone แปลว่า เทพีแห่ง ขุมนรก Achelous แปลว่า เทพแห่ง แม่น้ำ อาร์เชโลส Aeolus แปลว่า เทพแห่งลม Aether แปลว่า เทพดั้งเดิม แห่ง ชั้นฟ้า และ สรวงสวรรค์ Alastor แปลว่า เทพแห่ง การชำระแค้น ความอยุติธรรม AristaeusR แปลว่า เทพแห่งการเลี้ยงผึ้ง และ ต้นผลไม้ Asclepius แปลว่า เทพแห่ง ยา Atlas แปลว่า เทพองค์เก่าแก่ เทพของ ไททัน Boreas แปลว่า เทพแห่งลมเหนือ Castor แปลว่า เทพฝาแฝด Pollux แปลว่า เทพฝาแฝด Chaos แปลว่า เทพแห่งความโกลาหล Cronos แปลว่า เทพแห่งกาลเวลา Deimos แปลว่า เทพแห่งความกลัว Erebus แปลว่า เทพแห่งความมืด Helios แปลว่า เทพแห่งดวงอาทิตย์ Hypnos แปลว่า เทพแห่ง การนอน Momus แปลว่า เทพแห่งการเย้ยหยัน Morpheus แปลว่า เทพแห่งความฝันและการนอน Tartarus แปลว่า เทพแห่งขุมนรก Thanatos แปลว่า เทพแห่งความตาย Argus แปลว่า ส่องแสง Chryses แปลว่า ทอง Heracles แปลว่า เทพแห่ง วีรบุรุษ วีรสตรี Kratos แปลว่า เทพแห่ง พละกำลัง Pallas แปลว่า เทพแห่งศาสตร์การทำสงคราม Daedalus แปลว่า นักประดิษฐ์ที่เก่งกาจในตำนานกรีกโบราณ Evander แปลว่า วีรบุรุษในสงครามโทรจาน Paris แปลว่า วีรบุรุษในสงครามโทรจาน Koios แปลว่า เทพแห่งปัญญา Nereus แปลว่า เทพแห่งท้องทะเล Notus แปลว่า เทพแห่งลมใต้ Oceanus แปลว่า เทพแห่งท้องทะเล และ มหาสมุทร Pan แปลว่า เทพแห่งธรรมชาติ Phosphorus แปลว่า เทพแห่งดาวศุกร์ Pontus แปลว่า เทพแห่งใมหาสมุทรลึก Priapus แปลว่า เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ Pricus แปลว่า เทพที่การเป็นดาวมังกร Prometheus แปลว่า เทพผู้นำไฟมาให้มนุษย์ เทพผู้สร้างมนุษย์ Triton แปลว่า ผู้ส่งสารแห่งท้องทะเล Aristaeus แปลว่า เทพแห่ง วัวเลี้ยง Glaucus แปลว่า ฟ้าเทา Nyx แปลว่า กล้าหาญ [/name_generator]