[name_generator] 비호 อ่านว่า บี-โฮ แปลว่า การคุ้มครอง การพิทักษ์ การปกป้อง การอารักขา อุปการคุณ 대성 อ่านว่า แด – ซอง แปลว่า ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ 번성 อ่านว่า บอน – ซอง แปลว่า เจริญรุ่งเรือง 대운 อ่านว่า แด – อุน แปลว่า โชคดี 명문 อ่านว่า มยอง – มุน แปลว่า มีเกียรติ มีชื่อเสียง 문운 อ่านว่า มุน – อุน แปลว่า ความสำเร็จ 슬기 อ่านว่า ซึล – กิ แปลว่า ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้ 강유 อ่านว่า กัง – ยู แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐ 화용 อ่านว่า ฮวา-ยง แปลว่า งามดั่งดอกไม้ 강자 อ่านว่า กัง-จา แปลว่า คนแข็งแกร่ง มีพลัง 강유 อ่านว่า กัง-ยู แปลว่า ความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน 고조 อ่านว่า โก-โจ แปลว่า เวลาน้ำขึ้นสูง สุดยอด จุดสำคัญ ตอนที่น่าทึ่งที่สุด ความตื่นเต้น ไคลแม็กซ์ 거성 อ่านว่า กอ-ซอง แปลว่า ดาวดวงใหญ่ บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ บุคคลผู้มีชื่อเสียง 궁수 อ่านว่า กุง-ซู แปลว่า นักธนู 기재 อ่านว่า กี-แจ แปลว่า อัจฉริยบุคคล ผู้มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ 구원 อ่านว่า กู-วอน แปลว่า นิรันดร กัลปาวสาน กาลนาน 명문 อ่านว่า มยอง-มุน แปลว่า ชื่อเสียง กิตติศัพท์ เกียรติยศ 운명 อ่านว่า อุน-มยอง แปลว่า โชคชะตา 운세 อ่านว่า อุน-เซ แปลว่า โชคชะตา โชคลาภ วาสนา 소원 อ่านว่า โซ-วอน แปลว่า ชายผู้มีความสามารถที่โดดเด่น บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ 준수 อ่านว่า จุน-ซู แปลว่า ลมทะเล 정밀 อ่านว่า จอง-มิล แปลว่า โชคชะตา พรหมลิขิต 준사 อ่านว่า จุน-ซา แปลว่า ชายผู้มีความสามารถที่โดดเด่น บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ 원기 อ่านว่า วอน-กี แปลว่า พละกำลัง แข็งแรง 희열 อ่านว่า ฮี-ยอล แปลว่า ความปีติยินดี ความพอใจ 슬기 อ่านว่า ซึล-กี แปลว่า สุขุม รอบรู้ ฉลาดหลักแหลม 찬송 อ่านว่า ชัน-ซง แปลว่า ถ้อยคำสรรเสริญ การยกย่องว่าประเสริฐ การถวายพระเกียรติ 선재 อ่านว่า ซอน-แจ แปลว่า ท่อนไม้ ขอนไม้ ซุง 대운 อ่านว่า แด-อุน แปลว่า เคราะห์ดี โชคดี 신기 อ่านว่า ชิน-กี แปลว่า เทวดาแห่งสวรรค์และโลกมนุษย์ แข็งแกร่ง โอกาสทอง 태양 อ่านว่า แท-ยัง แปลว่า พระอาทิตย์ ตะวัน สัญลักษณ์แห่งความหวัง 영원 อ่านว่า ยอง-วอน แปลว่า ตลอดกาล อมตะ 왕성 อ่านว่า วัง-ซอง แปลว่า เจริญรุ่งเรือง ฐานะดี 문운 อ่านว่า มุน-อุน แปลว่า ความสว่างความสำเร็จ ชะตาของครอบครัว 영원 อ่านว่า ยอง-วอน แปลว่า ตลอดกาล,เป็นอมตะ 원기 อ่านว่า วอน-กี แปลว่า ผู้ที่มีพละกำลังที่แข็งแรง 왕성 อ่านว่า วัง-ซอง แปลว่า ผู้ที่มีเจริญรุ่งเรืองฐานะดี 인화 อ่านว่า อิน-ฮวา แปลว่า ผู้ที่มีความสามัคคี ความสงบสุข 재산 อ่านว่า แจ-ซัน แปลว่า สมบัติ ความมั่งคั่ง 준수 อ่านว่า จุน-ซู แปลว่า เป็นผู้ที่มีความสง่างาม,ภูมิฐานยอดเยี่ยม 태양 อ่านว่า แท-ยัง แปลว่า พระอาทิตย์ ตะวัน [/name_generator]