[name_generator] Aakhya ชื่อภาษาอินเดีย แปลว่า คนที่มีชื่อเสียง Abinaash ชื่อภาษาอินเดีย แปลว่า เด็กชายผู้มีชื่อเสียงที่ยืนยง Aloysius ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า ชื่อเสียง Aloisio ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า ชื่อเสียง นักรบ ชื่อเสียง Alojzy แปลว่า ชื่อเสียง Amsan แปลว่า ถูกเลือกมาให้เป็นคนดัง มีชื่อเสียง Asher ชื่อภาษาฮีบรู แปลว่า โชคดี มีสุข Abinesh ชื่อภาษาอินเดีย แปลว่า มีความเป็นอมตะ มีชื่อเสียง Agampal ชื่อภาษาอินเดีย แปลว่า ผู้นำชื่อเสียงมาให้ Ajayan ชื่อภาษาอินเดีย แปลว่า มีชื่อเสียงที่ยั่งยืน ยาวนาน Bobbe ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า สว่างสดใส มีชื่อเสียง Bobbee แปลว่า คนแปลกหน้า ชื่อเสียงที่สดใส Bobbette แปลว่า ชื่อเสียงสดใส Cle แปลว่า เป็นที่นิยม ได้รับความนิยมชมชอบ Clesek ชื่อภาษาคอร์นิช แปลว่า ชื่อเสียง Clio ชื่อภาษากรีก แปลว่า มีความรุ่งเรือง ความโชคดี Edith ชื่อภาษาอังกฤษ แปลว่า มีความเจริญรุ่งเรืองโชคดี แม้ในสงคราม Edmund ชื่อภาษาอังกฤษ แปลว่า ผู้พิทักษ์ที่โชคดี Edie ชื่อภาษาอังกฤษ แปลว่า มีความโชคดีในการทำสงคราม Dharmakirti ชื่อในศาสนาพุทธ แปลว่า มีชื่อเสียงในศาสนา Dig แปลว่า คนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องชื่อเสียง Dobromir แปลว่า มีชื่อเสียงในด้านที่ดี Efim แปลว่า มีชื่อเสียง Estanislao แปลว่า ความแข็งแกร่ง ความแน่วแน่ ความรุ่งโรจน์ มีชื่อเสียง Evdoxia แปลว่า มีชื่อเสียงที่ดี น่าชื่นชม Faeem แปลว่า ผู้ชายที่มีชื่อเสียง Felix ชื่อภาษาลาติน แปลว่า มีความสุขโชคดี Felicity ชื่อภาษาละติน แปลว่า โชคดี มีความสุข Florence ชื่อภาษาละติน แปลว่า รุ่งเรืองเฟื่องฟู โชคดี Gatnam แปลว่า เสรีภาพ ชื่อเสียง Gurjas แปลว่า นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง Gurneesh แปลว่า ได้รับความนิยมและชื่อเสียง Gushaan แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ ชื่อเสียง Hairud แปลว่า ชื่อเสียง และเกียรติยศ Hopkin แปลว่า สดใส มีชื่อเสียง Hrodwyn แปลว่า เกิดมาพร้อมกับชื่อเสียง Hrothberta แปลว่า โด่งดัง ยอดเยี่ยม Jasapala แปลว่า ได้รับการปกป้องโดยชื่อเสียง Jasaraja แปลว่า ขุนนางที่มีชื่อเสียง Jash แปลว่า ความนิยม ความรุ่งโรจน์ โดดเด่น Jasjinder แปลว่า สง่าราศีของพระเจ้า เกียรติของพระเจ้า ชื่อเสียงของพระเจ้า Jaskamal แปลว่า ชื่อเสียง มีความสง่างามดุจดอกบัว Jaskanwal แปลว่า ชื่อเสียง มีความสง่างามดุจดอกบัว Jasraj แปลว่า ราชาแห่งชื่อเสียง Jionni แปลว่า สุภาพ ใจดี อ่อนโยน มีชื่อเสียง Jishu แปลว่า ได้รับความนิยมชมชอบ มีชื่อเสียง Keerat แปลว่า การได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง Kheturus แปลว่า คนที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง Khyati แปลว่า ชื่อเสียง Kirtibhushan แปลว่า คนที่เกิดมาพร้อมกับชื่อเสียง Kirtivallabh แปลว่า ผู้มุ่งหวังในชื่อเสียง Kirtmalini แปลว่า มาพร้อมกับชื่อเสียง Klea แปลว่า ชื่อเสียง และความรุ่งโรจน์ Klymene แปลว่า เทพเจ้าแห่งชื่อเสียง และความโชคดี Kyaw แปลว่า มีชื่อเสียง Larry แปลว่า ได้รับชื่อเสียง Larz แปลว่า ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ และชื่อเสียง Lawerence แปลว่า คนที่มาจากสถานที่อันทรงเกียรติ Lewes แปลว่า นักรบผู้มีชื่อเสียง Lewys แปลว่า หนึ่งในผู้มีชื่อเสียงในสงคราม Loic แปลว่า นักรบผู้โด่งดัง Lojza แปลว่า นักรบผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง Otto ชื่อภาษาละติน แปลว่า มั่งคั่ง โชคดี Otis ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า มั่งคั่ง โชคดี Ottilie ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า มีความโชคดีในการต่อสู้ Rupert ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า ชื่อเสียงที่สดใส Rafferty ชื่อภาษาไอริช แปลว่า ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง Rudy ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า มีชื่อเสียง Merrick ชื่อภาษาเวลส์ แปลว่า ชื่อเสียง และอำนาจ Orlando ชื่อภาษาอิตาลี แปลว่า มีชื่อเสียงไปทั่วแผ่นดิน Roland ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า มีชื่อเสียงไปทั่วแผ่นดิน Roger ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า นักรบที่มีชื่อเสียง Rodrigo ชื่อภาษาสเปน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีชื่อเสียง Rogelio ชื่อภาษาสเปน แปลว่า นักรบถือหอกที่มีชื่อเสียง Robert ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า ชื่อเสียงที่สดใส Ned ชื่อภาษาอังกฤษ แปลว่า ผู้ปกครองที่ร่ำรวย โชคดี Milos ชื่อภาษาสลาวิก แปลว่า คนที่มีความรุ่งโรจน์ ความโชคดี Zuko ชื่อภาษาแอฟริกา แปลว่า ความรุ่งโรจน์ ความโชคดี [/name_generator]