[name_generator] Odele อ่านว่า โอเดล แปลว่า ภาษากรีก ผู้หญิง Ogenet อ่านว่า โอเจเนท แปลว่า ภาษาโรมัน oil อ่านว่า ออย แปลว่า น้ำมัน Olav อ่านว่า โอลาฟ แปลว่า บรรพบุรุษ Olive อ่านว่า โอลีฟ แปลว่า ต้นมะกอก สันติภาพ Oliver อ่านว่า โอลิเวอร์ แปลว่า ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง Olof อ่านว่า โอลอฟ แปลว่า ลูกชายของบรรพบุรุษ Olympos อ่านว่า โอลิมโพส แปลว่า เทพดาโรมัน omega อ่านว่า โอเมกา แปลว่า อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีก Opal อ่านว่า โอปอล แปลว่า อัญมณี opera อ่านว่า โอเปร่า แปลว่า โอเปร่า Ord อ่านว่า ออท แปลว่า หอก Orela อ่านว่า โอเรลา แปลว่า เทพเจ้า origin อ่านว่า ออริจิน แปลว่า ต้นตระกูล Orlando อ่านว่า ออเลนโด แปลว่า แผ่นดินของพระเจ้า Orson อ่านว่า ออซอน แปลว่า ดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ Orville อ่านว่า ออวิล แปลว่า เมืองที่เต็มไปด้วยทอง Osama อ่านว่า โอซามา แปลว่า ดุจดั่งสิงโต Oscar อ่านว่า ออสกา แปลว่า นักทำนายที่แม่นยำ Oswald อ่านว่า ออสเวิร์ด แปลว่า ผู้มีอำนาจในการทำนาย Oszaguza อ่านว่า ออสซากุซา แปลว่า ภาษาญี่ปุ่น Otonrez อ่านว่า โอทอนเรส แปลว่า ภาษาสเปน Otto อ่านว่า ออทโท แปลว่า ความมั่งคั่ง Ovidio อ่านว่า โอวิดีโอ แปลว่า เด็กเลี้ยงแกะ Ovidio อ่านว่า โอวิดิโอ แปลว่า ภาษาอิตาลี Owasen อ่านว่า โอวาเซน แปลว่า อารมณ์ Owen อ่านว่า โอเวน แปลว่า นักรบหนุ่มผู้พิชิตมังกร Owynn อ่านว่า โอวิน แปลว่า เสถบุตร [/name_generator]