[name_generator] Packer อ่านว่า แพคเกอร์ แปลว่า แข็งแกร่ง กล้าหาญ และแข็งแรง Padric อ่านว่า พาดริค แปลว่า ขุนนาง Paige อ่านว่า เพจ แปลว่า บริวารหนุ่ม Palmer อ่านว่า พาลเมอร์ แปลว่า ผู้แสวงบุญ Pam อ่านว่า แพม แปลว่า น้ำผึ้งหรือของหวาน Pandora อ่านว่า แพนดอร่า แปลว่า ขุองขวํญทั้งปวง Pansie อ่านว่า แพนซี่ย์ แปลว่า ไม้ดอกที่มีกลีบดอกอ่อนนุ่ม Paola อ่านว่า พาวล่า แปลว่า เล็ก Par อ่านว่า พาร์ แปลว่า ก้อนหิน Pari อ่านว่า พาริ แปลว่า ใบหน้าของนางฟ้า Paris อ่านว่า ปารีส แปลว่า ชื่ื่อเมืองหลวง ประเทศฝรั่งเศส Parker อ่านว่า พาร์คเกอร์ แปลว่า ผู้ดูแลสวน Parks อ่านว่า พาร์ค แปลว่า ผู้ดูแลสวน Pella อ่านว่า เพลล่า แปลว่า ก้อนหิน Penelope อ่านว่า เพเลโลเป้ แปลว่า ผู้ถักทอสิ่งต่าง ๆ Penny อ่านว่า เพนนี แปลว่า ผู้ถักทอสิ่งต่าง ๆ Pepper อ่านว่า เปปเปอร์ แปลว่า พืชจำพวกพริกไทย Peppi อ่านว่า เพพพี่ แปลว่า พระยะโฮวาทรงเพิ่มพูน Percy อ่านว่า เพอร์วี่ แปลว่า ผู้ที่เจาะหุบเขา Perfect อ่านว่า เพอร์เฟคต แปลว่า สมบูรณ์แบบ Pete อ่านว่า พีท แปลว่า ก้อนหิน Peter อ่านว่า ปีเตอร์ แปลว่า หิน Phadra อ่านว่า ฟาดรา แปลว่า เฉลียวฉลาด Phelan อ่านว่า ฟีแลน แปลว่า สรรเสริญการให้ Pheonix อ่านว่า ฟีโอนิกซ์ แปลว่า สีแดงเข้ม Phila อ่านว่า ฟิล่า แปลว่า ที่รัก Philip อ่านว่า ฟีลิป แปลว่า ผู้รักม้า Philly อ่านว่า ฟิลลี่ แปลว่า คนรักม้า Piano อ่านว่า เปียโน แปลว่า เปียโน Picabo อ่านว่า พิคาโบ แปลว่า ประกายน้ำ Pike อ่านว่า ไปค์ แปลว่า หอก Ping อ่านว่า ปิง แปลว่า เสถียร ระดับ Pink อ่านว่า พิงค์ แปลว่า สีชมพู Piper อ่านว่า ไพเพอร์ แปลว่า ผูู้เล่นไปป์ Pippa อ่านว่า พิ๊พพา แปลว่า คนรักม้า Plato อ่านว่า พลาโต้ แปลว่า ไหล่กว้าง Poe อ่านว่า โพ แปลว่า นกยูง Pola อ่านว่า โพล่า แปลว่า ดอกป็อปปี้ Polina อ่านว่า พอลีน่า แปลว่า อะพอลโล Pompey อ่านว่า ปอมเปย์ แปลว่า เลขห้า Pope อ่านว่า โป๊ป แปลว่า บิดา Porche อ่านว่า พอร์ช แปลว่า หมูู Porsia อ่านว่า ปอร์เซีย แปลว่า หมู Porter อ่านว่า พอร์เตอร์ แปลว่า ผู้รักษาประตู Portia อ่านว่า พอร์เทีย แปลว่า การเสนอขาย Prema อ่านว่า พรีม่า แปลว่า น่ารัก ขี้อ้อน Presley อ่านว่า เพรสลีย์ แปลว่า ทุ่งหญ้าของนักบวช Preston อ่านว่า เพรสตัน แปลว่า ชื่อเมืองหนึ่ง Prime อ่านว่า ไพร์ม แปลว่า ลำดับแรก Primo อ่านว่า พริโม่ แปลว่า ลำดับแรก Primrose อ่านว่า พริมโรส แปลว่า กุหลาบดอกแรก Prince อ่านว่า ปริ้นซ์ แปลว่า เจ้าชาย Princess อ่านว่า ปริ้นซ์เซส แปลว่า เจ้าหญิง Promise อ่านว่า พรอมิส แปลว่า คำสัญญา Prue อ่านว่า พรู แปลว่า ข้อควรระวัง ดุลยพินิจ Pryce อ่านว่า ไพร์ส แปลว่า รางวัล [/name_generator]