[name_generator] Quarter อ่านว่า ควอเทอร์ แปลว่า หนึ่งในสี่ Quickly อ่านว่า ควิกลี่ แปลว่า อย่างรวดเร็ว Quiet อ่านว่า ไควเอ็ท แปลว่า เงียบ Quit อ่านว่า ควิท แปลว่า ออกเดินทาง Quinlan อ่านว่า ควินแลน แปลว่า เพศชาย Quiller อ่านว่า ควิลเลอร์ แปลว่า ชื่อนิยาย Quint อ่านว่า ควินต์ แปลว่า ชำเลืองมอง พริ้มตา Quintan อ่านว่า ควินตัน แปลว่า มีอำนาจ ใจกว้าง Quilla อ่านว่า ควิลลา แปลว่า แปลภาษา Quartilla อ่านว่า ควอทิลา แปลว่า คนที่ 4 Qubilah อ่านว่า คิวบิลา แปลว่า เป็นที่พอใจ Questa อ่านว่า เควซต้า แปลว่า แสวงหา Quilla อ่านว่า คิวลา แปลว่า ปากกาขนนก Qadira อ่านว่า คาดิลา แปลว่า มีพลังอำนาจ Qamra อ่านว่า แคมรา แปลว่า ดวงจันทร์ Qeturah อ่านว่า เคทูรา แปลว่า เครื่องหอม Qiana อ่านว่า เควนา แปลว่า มีมารยาท Qistina อ่านว่า คิสทินา แปลว่า ยุติธรรม Qitarah อ่านว่า คิทารา แปลว่า หอม Quintana อ่านว่า ควินทานา แปลว่า เด็กผู้หญิงคนที่5 Quintessa อ่านว่า ควินเทสต้า แปลว่า หนูน้อยคนที่5 Quiterie อ่านว่า คิวทิริ แปลว่า สงบสุข Quynh อ่านว่า ควยอน แปลว่า ดอกไม้ที่บานตอนกลางคืน Quentin อ่านว่า ควินทิน แปลว่า คนที่ห้า Quintano อ่านว่า ควินทาโน แปลว่า นักแปล Quito อ่านว่า คิวโท แปลว่า เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์ Quantan อ่านว่า ควอนตัน แปลว่า ควอนตัม Qociola อ่านว่า โคคิวลา แปลว่า ชื่อตัวละคร Qarez อ่านว่า คาเรส แปลว่า ชื่อเท่ๆภาษาละติน Qatar อ่านว่า กาตาร์ แปลว่า ประเทศกาตาร์ Quow อ่านว่า คิว แปลว่า ชื่อตัวละคร Quiros อ่านว่า คิวโรส แปลว่า ชื่อกรีก Quennell อ่านว่า ควินเนล แปลว่า ชื่อตัวละคร Quinto อ่านว่า ควินโท แปลว่า ภาษาอิตาลี Quiroga อ่านว่า คิวโรกะ แปลว่า ภาษาอิตาลี Quinteros อ่านว่า ควินเทอโรส แปลว่า ภาษาฝรั่งเศส Quintero อ่านว่า ควินเทอโร แปลว่า ภาษาฝรั่งเศส Quintanilla อ่านว่า ควินทานิลา แปลว่า ภาษาฝรั่งเศส Quintana อ่านว่า ควินทานา แปลว่า ภาษาอิตาลี Quinho อ่านว่า ควินโฮ แปลว่า ภาษาละติน Quentin อ่านว่า ควินทิน แปลว่า ภาษาอิตาลี Quiambao อ่านว่า คิวแอมโบ แปลว่า หนุ่มหล่อจากฟิลิปปิน Quan อ่านว่า ควอน แปลว่า ภาษาละติน Quesada อ่านว่า คิวซาดา แปลว่า ภาษาอิตาลี Qahtani อ่านว่า คาทานิ แปลว่า ภาษาอาหรับ Quigley อ่านว่า ควิคเล แปลว่า ภาษาอิตาลี Quinn อ่านว่า ควิน แปลว่า ภาษาอิตาลี Qualm อ่านว่า คาม แปลว่า กระวนกระวาย Quantify อ่านว่า ควานทิฟาย แปลว่า ปริมาน Quarterage อ่านว่า ควอททิเรท แปลว่า กองทหาร Quarterly อ่านว่า ควอทเทอรี่ แปลว่า รายไตรมาส Quartermaster อ่านว่า ควอทเทอมาสเตอร์ แปลว่า เรือนจำ Quell อ่านว่า คิว แปลว่า เคลว Quid อ่านว่า ควิด แปลว่า ชาน Quite อ่านว่า ควิท แปลว่า จบ Quiz อ่านว่า ควิช แปลว่า คำถาม Quaff อ่านว่า ควอฟ แปลว่า ดื่มอย่างเต็มที่ Quaggy อ่านว่า ควอกกี้ แปลว่า ลำพอง Qualified อ่านว่า ควอลิไฟล์ แปลว่า มีคุณสมบัติ Qualifying อ่านว่า ควอลิฟายอิ้ง แปลว่า รอบคัดเลือก Qualify อ่านว่า ควอลิฟี่ แปลว่า คุณสมบัติครบ Quality อ่านว่า ควอลิที้ แปลว่า ปริมาน Quirk อ่านว่า ควอก แปลว่า เล่นโวหาร Quoin อ่านว่า ควออิน แปลว่า ควออิน [/name_generator]