[name_generator] Jacine อ่านว่า จา-ซีน แปลว่า สีม่วงเข้ม Jada อ่านว่า เจ-ดา แปลว่า ผู้หญิงที่เป็นคนดีและสง่างาม Jaelyn อ่านว่า แจ-ลิน แปลว่า ผู้ทดแทน Jaffa อ่านว่า จัฟ-ฟา แปลว่า ความสวยงาม Jaime อ่านว่า เจ-มี่ แปลว่า ขอพระเจ้าคุ้มครอง Jaina อ่านว่า จาย-น่า แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Jan อ่านว่า แจน แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Jana อ่านว่า จา-น่า แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Janae อ่านว่า จา-เน่ แปลว่า พระเจ้าเป็นผู้ตอบ Jane อ่านว่า เจน แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Janely อ่านว่า เจน-ลี่ แปลว่า ที่รัก Janet อ่านว่า จา-เนท แปลว่า ของขวัญจากพระเจ้า Janeth อ่านว่า จา-เนท แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Janice อ่านว่า เจ-นิส แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงเมตตา Janiel อ่านว่า จา-นีล แปลว่า พระเจ้าตัดสินคุณ Jannah อ่านว่า จาน-น่า แปลว่า สวน หรือ สรวงสวรรค์ Jansje อ่านว่า แจน-เซอ แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Jasma อ่านว่า จัส-มา แปลว่า ดอกมะลิ Jasmine อ่านว่า จัส-มิน แปลว่า ดอกไม้อันหอมหวาน Jayla อ่านว่า เจ-ล่า แปลว่า พระเจ้าจะปกป้อง Jayleen อ่านว่า เจ-ลีน แปลว่า ผู้หญิงที่สวยเหมือนนก Jaybird Jayna อ่านว่า เจ-น่า แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Jayzelle อ่านว่า เจ-เซล แปลว่า ปฏิญาณ Jazlyn อ่านว่า แจส-ลิน แปลว่า แนวดนตรีแจส Jemma อ่านว่า เจม-ม่า แปลว่า อัญมณีล้ำค่า Jenna อ่านว่า เจน-น่า แปลว่า สรวงสวรรค์ Jessa อ่านว่า เจส-ซ่า แปลว่า พระเจ้าทอดพระเนตร Jessia อ่านว่า เจส-เซีย แปลว่า พระเจ้าทอดพระเนตร Jessie อ่านว่า เจส-ซี่ แปลว่า ผู้รู้ ผู้เห็น Jianna อ่านว่า เจียน-น่า แปลว่า พระคุณของพระเจ้า Jinni อ่านว่า จิน-นี่ แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Joicy อ่านว่า จอย-ซี่ แปลว่า ซื่อสัตย์ และ ในดี Jolie อ่านว่า โจ-ลี่ แปลว่า น่ารัก Jorene อ่านว่า โจ-รีน แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา Jorin อ่านว่า โจ-ริน แปลว่า ผู้ที่ทำงานเพื่อโลก Josie อ่านว่า โจ-ซี่ แปลว่า พระยะโฮวาทรงเพิ่มพูน Joy อ่านว่า จอย แปลว่า ความสุข Joyce อ่านว่า จอยส์ แปลว่า พระเจ้า Juana อ่านว่า จัว-น่า แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Judine อ่านว่า จู-ดีน แปลว่า สตรีแห่งแคว้นยูเดีย Judith อ่านว่า จู-ดิธ แปลว่า ผู้หญิงของจูเดีย Juke อ่านว่า จู๊ค แปลว่า ศัพท์ทางดนตรี Julep อ่านว่า จู-เลพ แปลว่า น้ำกุหลาบ Julia อ่านว่า จู-เลีย แปลว่า อ่อนเยาว์ Julie อ่านว่า จู-ลี่ แปลว่า ความสวยงาม June อ่านว่า จูน แปลว่า หนุ่มสาว Junko อ่านว่า จุน-โกะ แปลว่า เชื่อฟัง [/name_generator]