[name_generator] Lainey อ่านว่า เลย์นี่ แปลว่า แสงจ้าหรือส่องแสง Lainey อ่านว่า เลย์นี่ แปลว่า แสงจ้าหรือส่องแสง Lanie อ่านว่า ลานี่ แปลว่า ทางเดิน ถนน Lanie อ่านว่า ลานี่ แปลว่า ทางเดิน ถนน Lara อ่านว่า ลาร่า แปลว่า การปกป้อง Lara อ่านว่า ลาร่า แปลว่า การปกป้อง Larissa อ่านว่า ลาริสสา แปลว่า ร่าเริงหรือเบิกบานใจ Larissa อ่านว่า ลาริสสา แปลว่า ร่าเริงหรือเบิกบานใจ Laura อ่านว่า ลอร่า แปลว่า อ่าว หรือ พืชลอเรล Laura อ่านว่า ลอร่า แปลว่า อ่าว หรือ พืชลอเรล Lavender อ่านว่า ลาเวนเดอร์ แปลว่า ดอกลาเวนเดอร์ Lavender อ่านว่า ลาเวนเดอร์ แปลว่า ดอกลาเวนเดอร์ Leena อ่านว่า ลีนา แปลว่า แสงสว่าง Leena อ่านว่า ลีนา แปลว่า แสงสว่าง Leila อ่านว่า เลล่า แปลว่า ความสวยงามยามค่ำคืน Leila อ่านว่า เลล่า แปลว่า ความสวยงามยามค่ำคืน Leilani อ่านว่า เลีย์ลานี่ แปลว่า พระราชบุตรแห่งสวรรค์ Leilani อ่านว่า เลีย์ลานี่ แปลว่า พระราชบุตรแห่งสวรรค์ Lena อ่านว่า ลีน่า แปลว่า คบเพลิง Lena อ่านว่า ลีน่า แปลว่า คบเพลิง Leticia อ่านว่า เลติก้า แปลว่า ความสุข Leticia อ่านว่า เลติก้า แปลว่า ความสุข Letty อ่านว่า เลตตี้ แปลว่า ปล่อยเท้า Letty อ่านว่า เลตตี้ แปลว่า ปล่อยเท้า Lexie อ่านว่า เล็กซี่ แปลว่า บุรุษผู้พิทักษ์ Lexie อ่านว่า เล็กซี่ แปลว่า บุรุษผู้พิทักษ์ Leya อ่านว่า ลียา แปลว่า กฏหมาย Leya อ่านว่า ลียา แปลว่า กฏหมาย Lia อ่านว่า เลีย แปลว่า อ่อนล้าหรือผ่อนคลาย Lia อ่านว่า เลีย แปลว่า อ่อนล้าหรือผ่อนคลาย Liana อ่านว่า เลียน่า แปลว่า หมุนเป็นเกลียวรอบ Liana อ่านว่า เลียน่า แปลว่า หมุนเป็นเกลียวรอบ Libby อ่านว่า ลิบบี้ แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Libby อ่านว่า ลิบบี้ แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Lila อ่านว่า ลิลา แปลว่า กลางคืน Lila อ่านว่า ลิลา แปลว่า กลางคืน Liliana อ่านว่า ลิเลียน่า แปลว่า ความบริสุทธิ์ Liliana อ่านว่า ลิเลียน่า แปลว่า ความบริสุทธิ์ Lilith อ่านว่า ลิลิธ แปลว่า เป็นของกลางคืน Lilith อ่านว่า ลิลิธ แปลว่า เป็นของกลางคืน Lily อ่านว่า ลิลี่ แปลว่า ความบริสุทธิ์ Lily อ่านว่า ลิลี่ แปลว่า ความบริสุทธิ์ Lilyann อ่านว่า ลิเลียน่ แปลว่า ลิลลี่ หรือ ความบริสุทธิ์ Lilyann อ่านว่า ลิเลียน่ แปลว่า ลิลลี่ หรือ ความบริสุทธิ์ Lindy อ่านว่า ลินดี้ แปลว่า ความสวย Lindy อ่านว่า ลินดี้ แปลว่า ความสวย Liora อ่านว่า ลิโอร่า แปลว่า ของขวัญแห่งแสงสว่างจากพระเจ้าสำหรับฉัน Liora อ่านว่า ลิโอร่า แปลว่า ของขวัญแห่งแสงสว่างจากพระเจ้าสำหรับฉัน Lisa อ่านว่า ลิซ่า แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Lisa อ่านว่า ลิซ่า แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Livia อ่านว่า ลิเวีย แปลว่า ชีวิต Livia อ่านว่า ลิเวีย แปลว่า ชีวิต Liya อ่านว่า ลียา แปลว่า ฉันคือพระเจ้า Liya อ่านว่า ลียา แปลว่า ฉันคือพระเจ้า Lizbeth อ่านว่า ลิซเบธ แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Lizbeth อ่านว่า ลิซเบธ แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Lizzie อ่านว่า ลิซซี่ แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Lizzie อ่านว่า ลิซซี่ แปลว่า คำสัญญาของพระเจ้า Lori อ่านว่า ลอริ แปลว่า พวงมาลัย Lori อ่านว่า ลอริ แปลว่า พวงมาลัย Lorraine อ่านว่า ลอเรน แปลว่า มาจาก Lorraine Lorraine อ่านว่า ลอเรน แปลว่า มาจาก Lorraine Lotus อ่านว่า โลตัส แปลว่า ดอกบัว Lotus อ่านว่า โลตัส แปลว่า ดอกบัว Love อ่านว่า เลิฟ แปลว่า ความรัก Love อ่านว่า เลิฟ แปลว่า ความรัก Lucia อ่านว่า ลูเซีย แปลว่า แสงสว่าง Lucia อ่านว่า ลูเซีย แปลว่า แสงสว่าง Lucille อ่านว่า ลูซีล แปลว่า แสงสว่าง Lucille อ่านว่า ลูซีล แปลว่า แสงสว่าง Lucy อ่านว่า ลูซี่ แปลว่า แสงสว่าง Lucy อ่านว่า ลูซี่ แปลว่า แสงสว่าง Lucy อ่านว่า ลูซี่ แปลว่า แสงสว่าง Lucy อ่านว่า ลูซี่ แปลว่า แสงสว่าง Luella อ่านว่า ลูเอลล่า แปลว่า เอลฟ์ชื่อดัง Luella อ่านว่า ลูเอลล่า แปลว่า เอลฟ์ชื่อดัง Lula อ่านว่า ลูลา แปลว่า นักรบผู้โด่งดัง Lula อ่านว่า ลูลา แปลว่า นักรบผู้โด่งดัง Luna อ่านว่า ลูน่า แปลว่า พระจันทร์ Luna อ่านว่า ลูน่า แปลว่า พระจันทร์ Lydia อ่านว่า ลิเดีย แปลว่า – Lydia อ่านว่า ลิเดีย แปลว่า – Lyla อ่านว่า ไลลา แปลว่า เกาะแห่งความสวยงาม Lyla อ่านว่า ไลลา แปลว่า เกาะแห่งความสวยงาม Lyric อ่านว่า ลิริค แปลว่า เนิ้อร้อง Lyric อ่านว่า ลิริค แปลว่า เนิ้อร้อง [/name_generator]