[name_generator] Aisha มาจาก ชื่อภาษาอาหรับ แปลว่า โชคดี รุ่งเรือง Ajanta มาจาก ชื่อภาษาอินเดีย เป็นชื่อถ้ำพุทธที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง Akshaykeerti มาจาก ชื่อภาษาอินเดีย แปลว่า เปลวไฟที่ไม่มีวันดับเหมือนชื่อเสียง Aloisa มาจาก ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า ชื่อเสียง Altthea มาจาก แปลว่า เป็นที่ยอมรับ มีชื่อเสียง มีวิสัยทัศน์ Clarisse มาจาก แปลว่า อ่อนโยน เปล่งประกาย มีชื่อเสียง Cleopatra มาจาก ชื่อภาษากรีก แปลว่า มีความรุ่งโรจน์ ความโชคดี Elmeena มาจาก แปลว่า ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงน่าเกรงขาม Elmena มาจาก แปลว่า ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงน่าเกรงขาม Faeema มาจาก แปลว่า ผู้หญิงที่มีชื่อเสียง Gloria มาจาก ชื่อภาษาลาติน แปลว่า ความรุ่งโรจน์ ความโชคดี Jasalina มาจาก แปลว่า ที่พำนักอันเลื่องชื่อ เต็มไปด้วยชื่อเสียง Jasamit มาจาก แปลว่า ผู้ได้รับความคุ้มครองจากชื่อเสียง Jataadhar มาจาก แปลว่า วีรบุรุษแห่งเกียรติยศ และชื่อเสียง Jira มาจาก แปลว่า คนที่รักสนุก และมีชื่อเสียง Jolantha มาจาก แปลว่า คนที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง Jonah มาจาก แปลว่า นกพิราบ คนใช้ชื่อนี้มักจะมีชื่อเสียง และร่ำรวย Larya มาจาก แปลว่า คนที่เป็นเจ้าของชื่อเสียง Lauritz มาจาก มาจากชื่อต้นไม้ สื่อถึงชื่อเสียง และเกียรติยศ Laurynn มาจาก มาจากชื่อต้นไม้ สื่อถึงชื่อเสียง ความรุ่งเรือง และเกียรติยศ Odette มาจาก ชื่อภาษาเยอรมัน แปลว่า มั่งคั่ง โชคดี Rowena มาจาก ชื่อภาษาเวลส์ แปลว่า เพื่อนที่มีชื่อเสียง [/name_generator]