[name_generator] Abigail มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า ความสุขของพ่อ Adora มาจาก ภาษาละติน แปลว่า บุคคลอันเป็นที่รัก Airini มาจาก ภาษาเมารี เป็นชื่อเทพธิดาแห่งความสงบสุข Aisling มาจาก ภาษาไอริช แปลว่า ความฝันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง Alafia มาจาก ภาษาไนจีเรีย แปลว่า ความสงบสุข Alanna มาจาก ภาษาแกลิค แปลว่า ความสงบสุข April มาจาก ภาษาละติน แปลว่า เปิดออก Aquene มาจาก ภาษาอเมริกาแบบดั้งเดิม เป็นคำที่ใช้แทนความนิ่ง Chiara มาจาก ภาษาอิตาลี แปลว่า แสงสว่าง และ สดใส Chloe มาจาก ภาษากรีก แปลว่า ต้นอ่อนที่มีความหวัง Claire มาจาก ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า สว่าง Clara มาจาก ภาษาละติน แปลว่า สว่าง Creda มาจาก ภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า ความศรัทธา Daisy มาจาก ภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า ดวงตาของกลางวัน (เพราะเดซี่จะบานเฉพาะในช่วงเช้า) Edna มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า การฟื้นฟู Eileen มาจาก ภาษาเกลิก แปลว่า สดใส เปล่งประกาย Eirene มาจาก ภาษากรีก เป็นชื่อเทพธิดาแห่งสันติภาพ Elaine มาจาก ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า สดใส เปล่งประกาย ส่องสว่าง Eleazar มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า ศาลของพระเจ้า Emela มาจาก ภาษาบอสเนีย แปลว่า ความหวัง Emmanuel มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า พระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเรา Erin มาจาก ภาษาไอริช เป็นชื่อสั้น ๆ ที่หมายถึงสันติภาพ Esperanza มาจาก ภาษาละติน แปลว่า ความหวัง Estelle มาจาก ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ดวงดาว Fana มาจาก ภาษาแอฟริกัน แปลว่า แสงสว่าง และ ป่า Federica มาจาก ภาษาอิตาลี แปลว่า ผู้นำที่สงบสุข Frederique มาจาก ภาษาฝรั่งเศส เป็นชื่อสำหรับผู้หญิง Frida มาจาก ภาษาเยอรมัน แปลว่า ความสงบสุข Gabriella มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า พระเจ้าคือพลังของฉัน Hiwa มาจาก ภาษาเคิร์ด แปลว่า ความหวัง Inga มาจาก ภาษาสแกนดิเนเวีย เป็นชื่อเทพเจ้าแห่งความสงบ Iria มาจาก ภาษาโปรตุเกส เป็นชื่อเทพธิดาแห่งความสงบ Irina มาจาก เป็นชื่อภาษารัสเซียของ Irene และ Eirene Jesse มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า ของขวัญแห่งความหวัง Kazuko มาจาก ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า บุตรของความสงบสุข Lucy มาจาก ภาษาละติน แปลว่า แสงแห่งความหวัง Malu มาจาก ภาษาฮาวาย เป็นชื่อเกี่ยวกับสถานที่ที่สงบ Minette มาจาก ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ผู้พิทักษ์ความหวัง Mira มาจาก ภาษาสเปน มีที่มาจากหลาย ๆ ภาษา Mircea มาจาก เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในภาษาโรมัน Mirela มาจาก ภาษาสลาวิก แปลว่า ความสงบสุข Mirembe มาจาก ภาษาอูกันดา แปลว่า ผู้หญิงที่สงบ Miroslava มาจาก ภาษาสลาวิก มีไว้คู่กับชื่อ Miroslav Moutaqad มาจาก ภาษาอารบิก แปลว่า ความเชื่อ และความศรัทธา Munia มาจาก ภาษาอารบิก แปลว่า ความหวัง และ สิ่งที่ปราถนา Nadia มาจาก ภาษารัสเซีย แปลว่า ความหวัง Nadine มาจาก ภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ความหวัง Nassandra มาจาก ภาษาแอฟริกัน แปลว่า ความหวัง Natia มาจาก ภาษาโปแลนด์ แปลว่า ความหวัง Nina มาจาก ภาษาอารบิก แปลว่า ความหวังแห่งรัก Olive มาจาก ภาษาละติน แปลว่า ต้นมะกอก Olivia มาจาก ภาษาละติน แปลว่า ต้นมะกอก Oriana มาจาก ภาษาละติน แปลว่า รุ่งอรุณใหม่ Paccia มาจาก ภาษาละติน มักนำไปตั้งเป็นนามสกุล Paloma มาจาก ภาษาสเปน แปลว่า นกพิราบ Rajwa มาจาก ภาษาอารบิก แปลว่า ความหวัง Sakina มาจาก ภาษาอาราบิก แปลว่า ความสงบสุข Salome มาจาก ภาษาฮีบรู เป็นชื่อผู้หญิง Serena มาจาก ภาษาละติน แปลว่า ความนิ่ง และ ความสงบ Serenity มาจาก ภาษาละติน แปลว่า ความสงบ Shanta มาจาก ภาษาอินเดีย แปลว่า ความสงบสุข และ ความสงบนิ่ง Shula มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า ความสงบ Stella มาจาก ภาษาละติน แปลว่า ดวงดาว Sula มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า ความสงบ Tullia มาจาก เป็นชื่อน่ารัก ๆ ภาษาไอริช Violet มาจาก ภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า ศรัทธาในภาษาดอกไม้ Vita มาจาก ภาษาละติน แปลว่า ความหวังแห่งชีวิต Wilfreda มาจาก ภาษาอังกฤษ แปลว่า ความสงบสุข Winifred มาจาก ภาษาเวลส์ แปลว่า การสร้างสันติภาพ Xola มาจาก ภาษาแอฟริกัน แปลว่า อยู่ในความสงบ Yeena มาจาก ภาษารัสเซีย แปลว่า คนที่สดใส เปล่งประกาย Zuelia มาจาก ภาษาอาราบิก แปลว่า ความสว่างสไว ความสงบสุข Zulema มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า ความสงบ [/name_generator]