[name_generator] Qualify อ่านว่า ควอลิไฟล์ แปลว่า เหมาะสม Quote อ่านว่า โควท แปลว่า อ้างจากหนังสือ Quindlen อ่านว่า ควินเลน แปลว่า นักเขียนนวนิยาย Quina อ่านว่า ควินา แปลว่า ละครตลก,บทของตัวตลก Quevedo อ่านว่า คิวเวโด แปลว่า ภาษาอิตาลี Qodirov อ่านว่า โครดิโลพ แปลว่า ภาษาอาหรับ Quadrini อ่านว่า คิวดรินิ แปลว่า ภาษาอิตาลี Quinto อ่านว่า ควินโท แปลว่า ภาษาฝรั่งเศส Quench อ่านว่า ควินท์ แปลว่า ดับ Quota อ่านว่า โควต้า แปลว่า โควต้า Qursh อ่านว่า ครัช แปลว่า ทำให้สงบ Quackery อ่านว่า ควักเคอรี่ แปลว่า ต้มตุ๋น Quadratics อ่านว่า ควอดราทิก แปลว่า กำลังสอง Quadrennial อ่านว่า ควอเดรนเนล แปลว่า สี่ปี Quadrilateral อ่านว่า ควอนดริเลเอเทอรอล แปลว่า รูปสี่เหลี่ยม Quadrillion อ่านว่า ควอดริเลน แปลว่า สี่ล้านล้าน Quadruped อ่านว่า ควอดรอฟ แปลว่า สี่คู่ Qualification อ่านว่า ควอลิฟิเคชั่น แปลว่า คุณสมบัติ Quicken อ่านว่า ควิกเคน แปลว่า ความเร็ว [/name_generator]