[name_generator] Akemi แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม Akeno แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม Anshul แปลว่า ลำแสงของดวงอาทิตย์ แสงแรกของดวงอาทิตย์ Cyrus แปลว่า พระอาทิตย์ หรือสิ่งที่เป็นของพระอาทิตย์ Haru แปลว่า ดวงอาทิตย์ Haruto แปลว่า อาทิตย์, แสงแดด Hinata แปลว่า ทานตะวัน และดวงอาทิตย์ Koharu แปลว่า ดวงอาทิตย์น้อยๆ Yoko แปลว่า พระอาทิตย์ ภาณุมาศ แปลว่า พระอาทิตย์ รพีพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวิ แปลว่า ดวงอาทิย์ ตะวัน รวิพรรณ, รวีพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวิวรรณ, รวีวรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวี แปลว่า ตะวัน ดวงอาทิตย์ รวีกานด์, รวีกานต์ แปลว่า ตะวันผู้เป็นที่รัก รำไพ แปลว่า ตะวัน ดวงอาทิตย์ รำไพพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รำไพลดา แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน สหัสรังสี แปลว่า พระอาทิตย์ สุริยการ แปลว่า แสงพระอาทิตย์ สุรีย์วรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน สุรีย์วัลย์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน อังศุธร, อังศุมาลี แปลว่า พระอาทิตย์ อาทิตยา แปลว่า อาทิตย์ ดวงตะวัน อาทิตยาพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามาดั่งตะวัน อาทิตยาพันธุ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน อาทิตยาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับตะวัน อุษณรุจี แปลว่า มีแสงอันร้อน หมายถึง พระอาทิตย์ 태양 แปลว่า พระอาทิตย์, ตะวัน, สัญลักษณ์แห่งความหวัง [/name_generator]