[name_generator] กระจง แปลว่า ความอดทน และทนทาน กาสะลอง แปลว่า ความสวยงาม กิงโกะ แปลว่า ความคงทน ไม่เปลี่ยนแปลง เกด แปลว่า ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง แก้ว แปลว่า สิ่งที่ดี มีค่าสูง คอร์เดีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง คัวริ แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง แคซเซีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง จัน แปลว่า ชื่อต้นไม้ จำปี แปลว่า ความเจริญก้าวหน้า ชบา แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชมพู แปลว่า ความรัก เสน่หา ความเข้าอกเข้าใจ ความเป็นผู้หญิง เชอรี่ แปลว่า ความสดชื่น ทองกวาง แปลว่า ไม้มงคล นิลน้ำ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง นีม แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เบาแบบ แปลว่า ต้นไม้แห่งความศรัทธา ปาริชาติ แปลว่า สัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพระไตรปิฎก ปาล์ม แปลว่า สัญลักษณ์ของโชคลาภ พอร์เชีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง พิกุล แปลว่า ความศักดิ์สิทธิ์ แพร แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง แพร์ แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง เฟอร์ แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เฟิร์น แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง มะตูม แปลว่า ไม้มงคลที่สำคัญ เมเปิ้ล แปลว่า สัญลักษณ์แห่งความรัก ยิมโน แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง รอยัล แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ราฟิน แปลว่า ต้นไม้มงคล รำเพย แปลว่า ต้นไม้สีเหลือง แรนดาร์ แปลว่า ต้นไม้สำคัญของเมืองพริทอเรีย ประเทศบราซิล ลินด์ แปลว่า พืชชนิดหนึ่ง วิลโลว์ แปลว่า ต้นหลิว หว้า แปลว่า ไม้มงคลในเรื่องความสำเร็จและชัยชนะ หูกวาง แปลว่า ต้นไม้ธาตุเย็น อคาเซีย แปลว่า ไม้พุ่ม อัญชัน แปลว่า ต้นไม้มงคล อินดี แปลว่า ความจงรักภักดี อินเดีย แปลว่า ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เอื้อง แปลว่า ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง โอลีฟ แปลว่า สัญลักษณ์แทนอิสรภาพและความหวัง [/name_generator]