[name_generator] Wright อ่านว่า ไรท์ แปลว่า ช่างไม้ Waleed อ่านว่า วาลีด แปลว่า พึ่งเกิด Wallas อ่านว่า วาลลาส แปลว่า ชาวเวลส์ Waneeta อ่านว่า วานีต้า แปลว่า พระเจ้าผู้ทรงพระคุณ Wanetta อ่านว่า วาเน็ตต้า แปลว่า ผิวซีด Wardine อ่านว่า วอร์ดีน แปลว่า ผู้ปกครอง Waring อ่านว่า วอริ่ง แปลว่า ผู้ดูแล Warner อ่านว่า วอร์เนอร์ แปลว่า ผู้พิทักษ์สงคราม Warren อ่านว่า วาเรน แปลว่า ผู้รักษาความปลอดภัย Wava อ่านว่า วาว่า แปลว่า คนแปลกหน้า Wealthy อ่านว่า เวล์ทตี้ แปลว่า ร่ำรวย Wednesday อ่านว่า เวนส์เดย์ แปลว่า วันพุธ Welda อ่านว่า เวลด้า แปลว่า เจ้า Wendie อ่านว่า เวนดี้้ แปลว่า ยุติธรรมและราบรื่น Wendy อ่านว่า เวนดี้ แปลว่า เพื่อน Wensel อ่านว่า เวนเซล แปลว่า ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ Werner อ่านว่า เวอร์เมอร์ แปลว่า ผู้พิทักษ์สงคราม Weslee อ่านว่า เวสลี่ แปลว่า ทุ่งหญ้าตะวันตก Weston อ่านว่า เวสตัน แปลว่า เมื่องเวสตัน Willa อ่านว่า วิลล่า แปลว่า การป้องกัน Willabelle อ่านว่า วิลลาเบล แปลว่า ผู้ปกป้อง Willard อ่านว่า วิลลาร์ด แปลว่า ความปรารถนาอันแรงกล้า Willda อ่านว่า วิลด้า แปลว่า ต้นวิลโลว์ Wina อ่านว่า วิน่า แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์ Windy อ่านว่า วินดี้ แปลว่า เพื่อน Winola อ่านว่า วิโนล่า แปลว่า เพื่อนผู้มีสเน่ห์ Winona อ่านว่า วิโนน่า แปลว่า ลูกสาวคนแรก Wrylie อ่านว่า ไรลี่ แปลว่า ชื่อเด็กสาว Wyetta อ่านว่า ไวท์ต้า แปลว่า ความแข็งแกร่งของสงคราม Wylda อ่านว่า วิลด้า แปลว่า เผด็จการ Wylma อ่านว่า วิลม่า แปลว่า จะปกป้อง Wynnie อ่านว่า วินนี่ แปลว่า ความสุข [/name_generator]