[name_generator] Perdita แปลว่า ชื่อน้องหมาจากเรื่อง 101 Dalmatian เพอดิต้า เป็นชื่อเฉพาะน่ารัก ๆ เหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย Pongo แปลว่า น้องหมาจากเรื่อง 101 Dalmatian พองโก้ เป็นชื่อเฉพาะน่ารัก ๆ เหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย [/name_generator]