[name_generator] Jael แปลว่า แพะภูเขา Jala แปลว่า มีชื่อเสียง Jalen แปลว่า ผู้รักษา Jamia แปลว่า ผู้รวบรวม หรือ นักสะสม Jamya แปลว่า ผู้ทดแทน Janelle แปลว่า ซึ่งยุติธรรม Jaya แปลว่า ชัยชนะ Jaycee แปลว่า ผู้รักษา Jaylen แปลว่า ขอบคุณ Jean แปลว่า ชื่อผู้หญิงตรงข้ามกับ John Jewel แปลว่า ของเล่น ความสุข Jezreel แปลว่า พระเจ้าหว่าน Jiang แปลว่า แม่น้ำ Jin แปลว่า สวย สดใส Jinger แปลว่า ความมีชีวิตชีวา Joan แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Joandra แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Jobeth แปลว่า ปฏิญาณต่อพระเจ้า Joda แปลว่า น่ายกย่อง Jodeen แปลว่า นกพิราบ Joelle แปลว่า พระยะโฮวาเป็นพระเจ้า Joesette แปลว่า พระเจ้าจะเพิ่มขึ้น Joey แปลว่า พระเจ้าจะเพิ่มขึ้น Jondria แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงเมตตา Joni แปลว่า พระเจ้ามีพระคุณ Jorah แปลว่า ฝนแรก Jord แปลว่า ธิดาแห่งราตรี Jorja แปลว่า ชื่อพ้องกับ Georgia Journey แปลว่า การเดินทาง Jovie แปลว่า สนุกสนาน Judy แปลว่า น่ายกย่อง Jui แปลว่า ดอกไม้ Justine แปลว่า ชอบธรรม Jynx แปลว่า เวทมนต์ [/name_generator]