[name_generator] Oak แปลว่า ต้นโอ๊ก Oak แปลว่า ต้นโอ็ก Oakley แปลว่า เทพนิยาย Obert แปลว่า ชื่อเทพนิยาย off แปลว่า ออกจาก offer แปลว่า เสนอเพื่อให้พิจารณา Okiniga แปลว่า สีขาว Olav แปลว่า ชื่อเด็กชาย Oliphant แปลว่า พละกำลังอันยิ่งใหญ่ Olivia แปลว่า มะกอก Olympic แปลว่า โอลิมปิก Omakarudo แปลว่า ภาษาญี่ปุ่น Omer แปลว่า ลูกชายคนแรก Omer แปลว่า เป็นกิจวัตร Oney แปลว่า น้ำผึ้ง only แปลว่า สิ่งเดียว Oona แปลว่า ชาวไอริช Oran แปลว่า สีเขียว Oria แปลว่า ภาษาอิตาลี Orina แปลว่า ภาษาอิตาลี Oro แปลว่า ทอง Orson แปลว่า ลูกหมี Oscar แปลว่า รางวัลภาพยนตร์ออสการ์ Otega แปลว่า สำนวน Ovie แปลว่า เหล่านี้ Ozsy แปลว่า ออสซี่ ออสบอร์น [/name_generator]