[name_generator] Aang แปลว่า ภาษาจีน แปลว่า การพุ่งทะยานอย่างสงบ Ashia แปลว่า ภาษาอารบิก แปลว่า ความหวัง และชีวิต Bem แปลว่า ภาษาแอฟริกัน เป็นชื่อที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ Miran แปลว่า ภาษาสลาวิก มาจากคำว่า Mir ที่แปลว่าสันติภาพ Eir แปลว่า ภาษานอร์ส แปลว่า ความมีเมตตา และ ความสงบ Jahleel แปลว่า ภาษาละติน แปลว่า ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า Kit แปลว่า ภาษากรีก แปลว่า ความหวัง Irie แปลว่า ภาษาจาไมก้า แปลว่า สิ่งที่ดี และ มีพลัง Peace แปลว่า ภาษาอังกฤษ มีความหมายตามตัว คือ ความสงบ [/name_generator]