ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูก มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเข้ามาส่องชื่อลูกก่อนที่จะมีลูกบ้างไหนคะเนี่ย หรือว่าคุณกำลังจะได้พบกับเจ้าตัวน 

 2549 views


ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูก มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเข้ามาส่องชื่อลูกก่อนที่จะมีลูกบ้างไหนคะเนี่ย หรือว่าคุณกำลังจะได้พบกับเจ้าตัวน้อยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดี แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าเราได้รวบรวมชื่อ ชื่อจริงลูกชาย ก พร้อมคำอ่านและความหมายมากให้แล้ว ไปดูกันว่ามีชื่ออะไรบ้าง


ชื่อคำอ่านความหมาย
กชรัศมิ์กด-ชะ-รัดผู้มีรัศมีงามดั่งดอกบัว
กชวรรณกด-ชะ-วันผู้มีผิวงามดุจดอกบัว
กชอินทร์กด-ชะ-อินดอกบัวใหญ่
กณิศกะ-นิดรวงข้าว
กตตน์กิดการแสดงการรายงาน
กตัญญูกะ-ตัน-ยูผู้รู้คุณคนอื่น
กนกชลกะ-หนก-ชนเป็นผู้ที่ร่ำรวย
กนกชัยกะ-หนก-ไชผู้มีทองคำเป็นชัยชนะ
กนกธรกะ-หนก-ทอนผู้มีเงินทองล้นหลาม
กนกนทีกะ-หนก-นะ-ทีผู้ที่มีจิตใจกว้างดั่งแม่น้ำ
กนกนพกะ-หนก-นบทองเนื้อเก้า,ทองคำบริสุทธิ์
กนกพลกะ-หนก-พนผู้มีพลังดั่งทอง
กนกวิชกะ-หนก-วิดผู้มีความรู้เรื่องทอง
กนกศรีกะ-หนก-สีงามดั่งทอง
กนกศักดิ์กะ-หนก-สักผู้มีความสามารถเรื่องทอง
กนกสินกะ-หนก-สินผู้ที่มีทรัพย์สิน
กนต์ณัฐกน-นัดนักปราชญ์ผู้มีความสามารถ
กนต์ธรกน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กนต์พิศุทธิ์กน-พิ-สุดผู้บริสุทธิ์
กนต์รพีกน-ระ-พีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม
กนต์ระพีกน-ระ-พีผู้ที่มีความสวยร้อนแรงดั่งพระอาทิตย์
กนธีกน-ทีทะเลมหาสมุทร
กมนทรรศน์กะ-มน-ทัดผู้ที่มีความน่าหลงไหล
กมลนัยน์กะ-มน-ละ-ไนตามงามดุจดอกบัว
กมลเนตรกะ-มน-เนดตางามดุจดอกบัว
กมลบัตรกะ-มน-ละ-บัดกลีบบัว
กมลพันธ์กะ-มน-พันผูกพันใจ , ผู้เป็นที่รัก
กมลภพกะ-มน-พบพระพรหม
กมลภูกะ-มน-ละ-พูเกิดจากดอกบัวพระพรหมชื่อคำอ่านความหมาย
กมลรสกะ-มน-รดน้ำใจ
กมลลาสน์กะ-มน-ลาดผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง
กมลโลจน์กะ-มน-โลดตางามดุจดอกบัว
กมลวรรณกะ-มน-วันมีผิวพรรณดุจดอกบัว
กมลวัทน์กะ-มน-วัดหน้างามดุจดอกบัว
กมลวิชกะ-มน-วิดผู้รู้ใจ,ผู้รู้สิ่งต่าง ๆ
กมลศรีกะ-มน-สีผู้ที่มีความงดงาม
กมลสวัดสิ์กะ-มน-สะ-หวัดผู้ที่มีจิตใจดีงาม,จิตใจดี
กมลากะ-มะ-ลานางงาม ชื่อฉันทลักษณ์
กมลากรกะ-มะ-ลา-กอนสระบัว
กมลาสน์กะ-มะ-ลาดพระพรหม
กมเลศกะ-มะ-เลดพระนารายณ์ , ดอกบัว
กมุทกะ-มุดดอกบัว
กรกฎกอ-ระ-กดปู
กรกฤตกอ-ระ-กิดผู้ที่มีความร้อนแรงดั่งพระอาทิตย์
กรกวรรษกะ-หรก-วัดฝนลูกเห็บ
กรฉัตรกอ-ระ-ฉัดฉัตรที่เรืองรอง
กรชลิตกอน-ชะ-ลิตผู้เจริญรุ่งเรือง
กรชวัลกอ-ระ-ชะ-วันผู้รุ่งเรืองด้วยรัศมี,มีรัศมีรุ่งเรือง
กรชัยกอน-ไชผู้นำชัยชนะ
กรณ์กอนการกระทำ
กรณัฏฐ์กอ-ระ-นัดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
กรดลกอ-ระ-ดนฝ่ามือ
กรทักษ์กอ-ระ-ทักถนัดมือ , ทำการคล่องแคล่ว
กรบัลลพกอน-บัน-ลบนิ้วมือ
กรปภากอน-ปะ-พาพระอาทิตย์ ผู้ทําแสงสว่าง
กรพลกอน-พลผู้ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง
กรพันธุ์กอ-ระ-พันทับทิม
กรภุมกอ-ระ-พุมกระพุ่ม
กรภูกอ-ระ-พูเล็บมือ
กรรชัยกัน-ไชผู้มีชัยชนะ


ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมายชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
กรรภิรมย์กัน-พิ-รมฉัตรห้าชั้น
กรฤตกอ-ระ-ริดสุกสว่างด้วยรัศมี
กรวัฒน์กอ-ระ-วัดผู้สร้างความเจริญ
กรวิกกะ-ระ-วิกนกการเวก
กรวิชญ์กอ-ระ-วิดความรุ่งเรืองของปราชญ์
กรวินท์กอ-ระ-วินทับทิม
กรวีร์กอ-ระ-วีกล้าหาญในการทำงาน,ดอกยี่โถ,ดอกพุดแดง
กรศุทธิ์กอ-ระ-สุดทำความบริสุทธิ์ การถูมือด้วยดอกไม้
กรองเกียรติกรอง-เกียรติเส้นทางแห่งเกียรติยศ
กระพันกระ-พันคงทนต่อศาสตราวุธ
กระแสกระ-แสน้ำหรือลม ที่ไหลหรือพัดเรื่อย เป็นแนวทางไม่ขาดสาย
กรัณฑากะ-รัน-ทารวงผึ้ง
กรัณย์พลกะ-รัน-พนผู้มีพลังในหน้าที่การงาน
กรัสวันกรัด-สะ-วันเสียงตบมือ
กริชกรดหลักแหลม,รู้สองด้านและเข้าถึง
กรินทร์กรินจอมช้างพญาช้าง
กริพันธ์กะ-ริ-พันเสาที่ผูกช้าง
กริษฐากะ-ริด-ถาทำมาก สร้างสรรค์ค์ไว้มาก
กฤชณัทกริด-ชะ-นัดผู้มีความรู้เฉียบคม
กฤชพลกริด-ชะ-พลกำลังของมีดสองคม,มีพลังทะลุทะลวง
กฤดาการกริด-ดา-กานผู้ที่มีคนคอยช่วยดหลืออยู่เสมอ
กฤดิโชติกริด-ดิ-โชดผู้มีเกียรติรุ่งเรือง
กฤดิศักย์กริด-ดิ-สักผู้มีความสามารถ,มีเกียรติ
กฤตกริดกระทำแล้ว
กฤตกรกริด-ตะ-กอนผู้สร้างความรุ่งเรือง
กฤตชัยกริด-ไชกระทำชนะแล้ว
กฤตชาญกริด-ชานผู้มีความชำนาญ
กฤตณัทกริด-ตะ-นัดผู้ที่มีความรู้,ผู้ให้ความรู้
กฤตธรรมกริด-ตะ-ทำผู้ประพฤติตามสมควรแล้ว
กฤตนัยกริด-ตะ-ไนผู้มีนโยบายดีมีวิธีแนะนำดี


ชื่อคำอ่านความหมาย
กฤตนูกริด-ตะ-นูช่างศิลปิน
กฤตบุญกริด-ตะ-บุญมีบุญอันทำไว้แล้ว
กฤตพจน์กริด-ตะ-พดผู้ทำตามถ้อยคำ,ผู้ที่มีเชื่อฟัง
กฤตพรตกริด-ตะ-พรดผู้ประพฤติพรต
กฤตภาสกริด-ตะ-ภาดสร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง
กฤตมุขกริด-ตะ-มุกนักปราชญ์
กฤตเมธกริด-ตะ-เมดสร้างปัญญามีปัญญา
กฤตย์กริดควรกระทำหน้าที่การงาน
กฤตยชญ์กริด-ตะ-ยดนักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน
กฤตวิทย์กริด-ตะ-วิดผู้เรียนวิชาจบแล้ว,ผู้รู้ดีแล้ว
กฤตศิลป์กริด-ตะ-สินผู้ชำนาญทางศิลป์
กฤตัชญ์กริ-ตัดผู้รู้คุณคนอื่นมีความกตัญญู
กฤตาณัฐกริ-ตา-นัดผู้ถูกสร้างให้เป้นปราชญ์
กฤติเดชกริด-ติ-เดดผู้ที่มีอำนาจ,มีความที่จะสร้างสรรค์
กฤติธีกริด-ติ-ทีนักปราชญ์
กฤตินกริด-ตินผู้คงแก่เรียน
กฤตินีกริด-ติ-นีผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว
กฤติพงศ์กริด-ติ-พงผู้สร้างเกียรติยศแก่วงศ์ตระกูล
กฤติมากริด-ติ-มานักปราชญ์
กฤติมุขกริด-ติ-มุกนักปราชญ์
กฤศกริดผู้อยู่เหนือหลาย ๆ สิ่ง
กฤษกรกริด-สะ-กอนสร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง
กฤษฎ์กริดข้าวกล้า
กฤษฎากริด-สะ-ดากระทำแล้ว
กฤษฎาญกริด-สะ-ดานที่ทำแล้ว
กฤษฎิ์กริดฉลาด
กฤษณ์กริดพระกฤษณะดำ
กฤษณพลกริด-สะ-นะ-พนกำลังของพระกฤษณะ
กฤษณะกริด-สะ-นะพระกฤษณะ
กฤษดากริด-สะ-ดาอภินิหาร


ชื่อลูกชาย ก ชื่อเสริมสิริมงคลชื่อเสริมสิริมงคล ชื่อจริงลูกชาย ก

ชื่อคำอ่านความหมาย
กฤษวรดลกริด-วอ-ระ-ดนผู้มีความฉลา,เจริญ
กฤษาณภัคกริ-สะ-นะ-พักชาวนาผู้มีความเจริญ
กฤษิกกริ-สิกชาวนา
กฤษิกรกริ-สิ-กอนเกษตรกร
กฤาณากรกริด-สะ-นา-กอนกระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
กลทีบ์กน-ละ-ทีเปรียบเสมือนแสงสว่างเปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กลรัตน์กน-ละ-รัดผู้ที่มีความประเสริฐดุจดวงแก้ว
กลวัชรกน-ละ-วัดดุจดังเพชร
กลศกลดภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
กล้ากวีกล้า-กะ-วีกวีผู้กล้าหาญ
กลิกากะ-ลิ-กาดอกไม้ตูม กำลังจะบาน
กวิเชษฐ์กะ-วิ-เชดกวีผู้เป็นใหญ่
กวินกะ-วินดี,งาม
กวินกิตติ์กะ-วิน-กิดผู้มีชื่อเสียงที่ดีงาม
กวินท์กะ-วินจอมกวี
กวินทัตกะ-วิน-ทัดผู้ให้แต่สิ่งที่ดีงาม
กวินภพกะ-วิน-พบมีภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กวินภัคกะ-วิน-พักมีเกียรติอันดีงาม
กวีวัธน์กะ-วี-วัดกวีผู้เจริญ
กษมกะ-สมอดทนอดโทษแผ่นดิน
กษมากะ-สะ-มาอดทน อดโทษ แผ่นดิน
กษาปณ์กะ-สาบเงินตรา
กษิเดชกะ-สิ-เดดอำนาจของแผ่นดิน หรือกำลังของแผ่นดิน
กสานติ์กะ-สานความสงบ
กสิณกะ-สินทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ
กสินกะ-สินทั้งหมด
ก่อก่อทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น
ก่อการก่อ-กานริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
ก่อกุศลก่อ-กุ-สนสร้างความดี
ก่อเกียรติก่อ-เกียดสร้างเกียรติ,สร้างชื่อเสียง
ก้องก้องดังกังวาน


ชื่อคำอ่านความหมาย
ก้องกิดากรก้อง-กิ-ดา-กอนเสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
ก้องเกียรติก้อง-เกียดชื่อเสียงที่ระบือไกล
ก้องภพก้อง-พบมีชื่อเสียงก้องโลก
กอบกาญจน์กอบ-กานทอง1กอบ,ทองที่รงมกัน,ห่อทอง
กอบชนม์กอบ-ชนอายุยืน
ก่อฤกษ์ก่อ-เริกริเริ่มให้เกิดมีเวลาหรือคราวภาวะที่ดี
กังวานกัง-วานมีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
กัญชรสกัน-ชะ -รดน้ำดอกไม้
กัญชลากัน-ชะ-ลาเป็นชื่อนกชนิดหนึ่ง
กัณฐพันธ์กัน-ถะ-พันเชือกผูกรอบคอช้าง
กัณฑ์อเนกกัน-อะ-เนกผู้มีทรัพย์นับไม่ถ้วน
กันดิศกัน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กันต์กันน่ารักน่าพอใจ
กันต์กวีกัน-กะ-วีกวีผู้น่ารัก
กันต์ธรกัน-ทอนทรงไว้ซึ่งเป็นที่รัก
กันต์ธีร์กัน-ทีนักปราชญ์ผู้น่ารัก
กันตพงศ์กัน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก
กันตพลกัน-ตะ-พนมีพลังน่าชอบใจ
กันตพิชญ์กัน-ตะ-พิดปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กันตภณกัน-ตะ-พนพูดสิ่งที่น่าพอใจพูดดี
กันตยศกัน-ตะ-ยดมียศเป็นที่รัก
กันตวิชญ์กัน-ตะ-วิดผู้มีความรู้เป็นที่น่าพอใจ
กันต์ศมกัน-สมมีความสงบอันเป็นที่รัก
กันตศรกัน-ตะ-สอนผุ้แกล้วกล้าอันเป็นที่รัก
กันต์ศักดิ์กัน-สักมีศักดิ์เป็นที่รักเป็นที่น่าพอใจ
กันติทัตกัน-ติ-ทัดผู้ให้ความรักผู้ให้ความพอใจ
กันทรกัน-ทอนซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันทรากรกัน-ทรา-กอนภูเขา
กันยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข


ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อเพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
กัปปน์กับความดำริการจัดแจง
กัมปนาทกัม-ปะ-นาดเสียงกึกก้อง
กัมพลกัม-พนผ้าทอด้วยขนสัตว์
กัมลาสกัม-มะ-ลาดพระพรหม
กัลยกรกัน-ยะ-กอนสร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
กัลยกรพงศ์กัน-ยะ-กร-พงตระกูลผู้สร้างความสมบูรณ์อันดี
กัลยวรรตกัน-ละ-ยะ-วัดอาหารเช้า
กัลยาณธรรมกัน-ละ-ยา-นะ-ทำธรรมอันดี
กาจน์กาดป้อมปราการ
กาจพลกาด-พนมีพลังกล้าแข็ง
กาณฑ์กานลูกศรลำต้นของต้นไม้ตอนหนึ่งของหนังสือ
กานดิศกาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก กามเทพ
กานต์ธีรากาน-ที-รานักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กานตพงศ์กาน-ตะ-พงมีเผ่าพันธุ์ที่น่ารัก
กานตรัตน์กาน-ตะ-รัดผู้ที่น่ารัก,น่าคบหาสมาคมด้วย
กานต์สิรีกาน-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก งามน่ารัก
กายทิพย์กาย-ทิบผู้วิเศษ
กายวุธกาย-ยา-วุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องป้องกัน
การณิกกา-ระ-นิกผู้ประกอบด้วยเหตุ
การัณย์กา-รันหน้าที่การงาน
การัณยภาสกา-รัน-ยะ-พาดความรุ่งเรืองแห่งการงาน
การันต์กา-รันหน้าที่การงาน
การิตกา-ริดให้กระทำแล้วสั่งให้คนอื่นกระทำแล้ว
การินกา-รินผู้สร้างผู้กระทำ
การุณกา-รุนความกรุณา
กำจรกำ-จอนฟุ้งไป
กำชัยกำ-ไชผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
กำธรกำ-ทอนสนั่น,หวั่นไหว,สะเทือน
กำพรกำ-พรมีความเป็นเลิศ,มีความพิเศษอยู่ในตัวเอง
กำแหงกำ-แหงกล้าแข็งชื่อจริงลูกชาย ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ก. ไก่


ชื่อจริงลูกชาย ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ก. ไก่

ชื่อคำอ่านความหมาย
กิ่งเพชรกิ่ง-เพ็ดเครื่องประดับที่งดงาม
กิจจากิด-จาเรื่องราว,ข้อความ
กิจประลภย์กิด-ประ-ลบผู้มีผลกำไรจากงานทีได้กระทำ
กิดาหยันกิ-ดา-หยันมหาดเล็ก
กิตตน์กิดการแสดง,การรายงาน
กิตติกิด-ติคำเล่าลือ,คำสรรเสริญ
กิตติกวินกิด-ติ-กะ-วินงามด้วยเกียรติ
กิตติกากิด-ติ-กาผู้มีเกียรติ
กิตติคมน์กิด-ติ-คมดำเนินไปด้วยเกียรติ
กิตติคุณกิด-ติ-คุนผู้มีคุณที่เลื่องลือ
กิตติชัยกิด-ติ-ไชผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
กิตติเดชกิด-ติ-เดดมีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
กิตติทัตกิด-ติ-ทัดผู้ให้เกียรติผู้ให้ชื่อเสียง
กิตติธรกิด-ติ-ทอนทรงเกียรติ
กิตติธรากิด-ติ-ทะ-ราทรงไว้ซึ่งเกียรติ
กิตติธัชกิด-ติ-ทัดมีชื่อเสียงปรากฏ
กิตติพงศ์กิด-ติ-พงวงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
กิตติพลกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงและกำลัง
กิตติพศกิด-ติ-พดมีชื่อเสียงและอำนาจ
กิตติพิชญ์กิด-ติ-พิดนำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กิตติภณกิด-ติ-พนมีชื่อเสียงด้านการพูด
กิตติภพกิด-ติ-พบความมีเกียรติ
กิตติมากิด-ติ-มาผู้มีเกียรติ
กิตติยุทธกิด-ติ-ยุดการรบที่มีชื่อเสียง
กิตติยุธเรศกิด-ติ-ยุด-ทะ-เรดผู้ที่มีความยินดีในชัยชนะ
กิตติวรากิด-ติ-วะ-รามีเกียรติอันประเสริฐ
กิตติวัฒน์กิด-ติ-วัดเจริญด้วยเกียรติ
กิตติวินท์กิด-ติ-วินผู้ได้รับเกียรติผู้มีเกียรติ
กิตติศักดิ์กิด-ติ-สักผู้มีอำนาจและความสามารถ
กิติชัยกิ-ติ-ไชชนะด้วยเกียรติ


ชื่อคำอ่านความหมาย
กีรติกี-ระ-ติผู้มีเกียรติ
กีรติกากี-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ
กุณช์กุนงาช้างบรรณศาลา
กุณฑลกุน-ทนตุ้มหู
กุนต์กุนทวนศรภู่
กุนทรกุน-ทอนพระวิษณุ
กุมุทกุ-มุดบัว,บัวขาว
กุลชาติกุน-ละ-ชาดซึ่งเกิดในตระกูลดี
กุลณัฐกุน-ละ-นัดตระกูลนักปราชญ์
กุลเดชกุน-ละ-เดดมีเดชในตระกูล
กุลธรกุน-ละ-ทอนผู้ดำรงค์วงศ์สกุลผู้รักษาสกุลไว้
กุลพิธาน์กุน-พิ-ทาระเบียบแบบแผนแห่งวงศ์สกุล
กุลโรจน์กุน-ละ-โรดตระกูลรุ่งโรจน์
กุลินกุ-ลินผู้เกิดในตระกูลสูง มีตระกูลสูง
กุลิสร์กุ-ลิดผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุศลกุ-สนสิ่งที่ที่ชอบ
กุศลินกุ-สะ-ลินอยู่สุขสบาย ปลอดภัย
กุสุมกุ-สุมดอกไม้
กุสุมภ์กุ-สุมดอกคำ
เก่งกาจเก่ง-กาดผู้มีความกล้าหาญ
เก็จพรหมเก็ด-พรมแก้ววิเศษจากพระพรหม
เกตน์เกดสัญลักษณ์บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
เกตน์สิรีเกด-สิ-รีเป็นมิ่งขวัญแก่เหย้าเรือน แม่ศรีเรือน
เกตุเกดธง
เกยูรเก-ยูนสร้อยอ่อน
เกริกเกริกกึกก้อง,ดังสนั่น,เลืองลือ.ยิ่ง
เกริกไกรวัลเกริก-ไกร-วันผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
เกริกวรรธน์เกริก-วัดความเจริญยิ่ง
เกริกวิทย์เกริก-วิดผู้มีความรู้ยิ่ง
เกริกศักดิ์เกริก-สักผู้มีความสามารถเป็นที่เลื่องลือ


ชื่อคำอ่านความหมาย
เกรียงเกรียงใหญ่,ยิ่ง,เข้มแข็ง
เกรียงไกรเกรียง-ไกรผู้กล้าที่ยิ่งยง
เกรียงชัยเกรียง-ไชชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
เกรียงวุฒิเกรียง-วุดผู้เจริญยิ่ง
เกรียงศักดิ์เกรียง-สักผู้มีอำนาจ
เกษมศรีกะ-เสม-สีผู้มีความปลอดภัยเป็นมิ่งขวัญ
เกษมสันต์กะ-เสม-สันชื่นชมยินดี
เกสรีเก-สะ-รีสิงโต
เกียรติเกียดชื่อเสียง,ความยกย่องนับถือ,มีหน้ามีตา
เกียรติชัยเกียด-ไชชัยชนะที่มีชื่อเสียง
เกียรติภูมิเกียด-พูมเกียรติเพราะความนิยม
เกียรติศักดิ์เกียด-ติ-สักเกียรติตามฐานะ
โกมลโก-มนดอกบัว
โกมินทร์โก-มินยอดพลอยสีแดง
โกมุทโก-มุดบัวแดง
โกเมนโก-เมนพลอยสีแดงเข้ม
โกเมศโก-เมดดอกบัว
โกศลโก-สนฉลาด
โกศัลย์โก-ลันความฉลาด
โกสุมโก-สุมดอกไม้
ไกรชยะไกร-ชะ-ยะชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ไกรเดชไกร-เดดผู้มีอำนาจมาก
ไกรเทพไกร-เทบเทพผู้ยิ่งใหญ่
ไกรพงศ์ไกร-พงสกุลที่มีชื่อเสียง
ไกรฤกษ์ไกร-เริกระยะเวลาที่ยิ่งใหญ่
ไกรเลิศไกร-เลิดเยี่ยมมาก
ไกรวิชญ์ไกร-วิดนักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ไกรวินไกร-วินดอกบัว
ไกรวีไกร-ระ-วีดอกบัว
ไกรวุฒิไกร-วุดผู้มีความเจริญมาก
ไกรศรไกร-สอนสิงโต
ไกรศรีไกร-สีผู้มีศักดิ์ศรี
ไกรศักดิ์ไกร-สักผู้มีความสามารถมาก
ไกรสรไกร-สอนสิงโต
ไกรสรีไกร-สีสิงโต
ไกรสิทธิไกร-สิดราชสีห์


บทความที่น่าสนใจ :

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ชื่อจริงลูกสาว พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

145 ชื่อจริงลูกสาวตัว ศ ชื่อสิริมงคลความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อลูกดี ๆ

ที่มา : 1