70 ชื่อจริงลูกชายตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกชายตัว ข กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 70 ชื่อลูกชายที่ขึ้นต 

 1661 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกชายตัว ข กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 70 ชื่อลูกชายที่ขึ้นต้นด้วยตัว ข ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ เก๋ ๆ มาให้ได้ดูกันค่ะ เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังมองหาชื่อให้ลูกอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรดี ทางเราเลยเอาชื่อจริงลูกชายตัว ข มาให้เป็นตัวเลือกในการเอาไปตั้งชื่อลูกกันค่ะ จะมีอันไหนถูกใจคุณพ่อคุณแม่บ้างมาดูกันเลยค่ะ

ชื่อจริงลูกชายตัว ต


ชื่อจริงลูกชายตัว ข ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ขจีขะ-จีผู้ที่มีความสดใสงดงาม
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้ที่มีผิวพรรณงามสดใส
ขจีวัทน์ขะ-จี-วัดผู้ที่มีใบหน้าที่งามสดใส
ขจีพรรณ์ขะ-จี-พันผู้ที่มีผิวพรรณงดงามสดใส
ขจรศักย์ขะ-จอน-สักผู้ที่มีความสามารถเลื่องลือ
เขมจิราเขม-จิ-ราความสุขยั่งยืนนาน
เขมจุฑาเขม-จุ-ทาสุดยอดปลอดภัย
เขมต์มนัสเขม-มะ-นัดสุขใจ
เขมชาติเข-มะ-ชาดผู้เกิดมาพร้อมความสุข
เขมทัตเข-มะ-ทัดผู้ให้ความเกษม
ขจรฤทธิ์ขะ-จอน-ริดฤทธิ์รู้กันอย่างแพร่หลาย
ขจรเกียรติขะ-จอน-เกียดผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือไป


บทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ขจรศักดิ์ขะ-จอน-สักผู้ที่มีความสามารถเป็นที่เลื่อง
ขจรวรพลขะ-จอน-วอ-ระ-พนผู้ที่มีกำลังอันประเสริฐ
ขจรพัฒน์ขะ-จอน-พัดเป็นผู้ที่เจริญเป็นที่เลื่องลือต่อ ๆ กัน
ขจรเดชขะ-จอน-เดดเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นที่เลื่องลือ
ขจรขะ-จอนฟุ้งไป กระจายไป
ขจรกฤดิขะ-จอน-กริดเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นที่เลื่อง
ขจรจบขะ-จอน-จบเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ขจรลาภขะ-จอน-ลาบผู้ที่มีความรุ่งเรืองไปด้วยโชค
ขจรกิตติ์ขะ-จอน-กิดเป็นผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือกร
เขมณัฏฐเข-มะ-นัดปราชญ์ผู้มีความสุข
เขมทินเข-มะ-ทินผู้ให้ความเกษม
เขมรุจิเข-มะ-รุ-จิชอบความปลอดภัย


ชื่อจริงลูกชายตัว ด


ชื่อจริงลูกชายตัว ข ชื่อเป็นมงคล ที่มีความดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
เขมนันท์เข-มะ-นันยินดีในความปลอดภัย
เขมินทร์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่
เขมินท์เข-มินมีความเกษมอันยิ่งใหญ่ปลอดภัย
ขจีพักตร์ขะ-จี-พักผู้มีหน้าตาน่ารัก
ขจรวัจน์ขะ-จอน-วัดผู้เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง
ขจรวิทย์ขะ-จอน-วิดผู้มีความรู้เป็นที่เลื่อง
ขวัญชนนขวัน-ชะ-นนการเกิดของมิ่งขวัญอันประเสริฐ
ขวัญขจรขวัน-ขะ-จอนสิ่งมงคลที่ฟุ้งไปไกล
ขวัญชนาขวัน-ชะ-นาผู้เป็นที่รักของมวลชน
ขวัญพนัสขวัน-พะ-นัดผู้ที่มีความชื่นชอบป่า
ขรรค์ชัยขัน-ไซชนะด้วยขรรค์
ขจิตขะ-จิตประดับตกแต่งแล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง : 100 ชื่อจริงลูกชายตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรน


ชื่อคำอ่านความหมาย
ขจิตรัตน์ขะ-จิด-รัดงดงามประเสริฐสุดงามสดใส
ขจิตณัฏฐ์ขะ-จิด-นัดปราชญ์ผู้งดงาม
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า
ขิมรัตน์ขิม-มะ-รัดขิมที่ล้ำค่า
ขจรจิตขะ-จอน-จิดมีใจกว่างน่านับถือ
ขยาดีขะ-ยา-ดีทัศนะ
ขยาทิมาตขะ-ยา-ทิ-มาดมีชื่อเสียงเลื่องลือ
ขวัญจิตขวัน-จิดเป็นที่เจริญจิต
ขวัญเรือนขวัน-เรือนยอดกำลังใจของบ้าน
ขวัญฤทัยขวัน-รึ-ไทยินดีในมิ่งมงคล
เขมินทราเข-มิน-ทรามีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย
เขมสรณ์เขม-มะ-สอนผู้มีความสุขเป็นที่พึ่ง


ชื่อจริงลูกชายตัว ต


ชื่อจริงลูกชายตัว ข เท่ ๆ เพราะ ๆ ความหมายดี ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ขัมน์ปกรณ์ขำ-ปะ-กอนผู้มีคัมภีร์แห่งความอดทน
ขวัญนพัตขวัน-นะ-พัดผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล
ขัมน์นนท์ขำ-นนยินดีในความอดทน
ขุนพัฒน์ขุน-พัดนายอากร
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนม หรือ น้ำนมอร
ขวัญวรัชญ์ขวัน-วะ-รัดผู้ที่มีความรู้อันประเสริฐ
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี
ขวัญจิราขวัน-จิ-รา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญเมืองขวัน-เมืองผู้ที่เป็นมิ่งขวัญแห่งเมือง
ขวัญวิชญ์ขวัน-วิดผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์
ขวัญพิชชาขวัน-พิด-ชาผู้ที่มีความรู้เป็นมิ่งขวัญ
ขันเงินขัน-เงินขันที่ทำจากเงิน


ชื่อคำอ่านความหมาย
ขัมน์ขำอดทน
ขวัญแก้วขวัน-แก้วผู้ที่มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคล
ขัมน์พรขำ-พอนผู้ที่มีมีความอดทนอันประเสริฐ
ขนานชลขะ-หนาน-ชนเรียงคู่กันกับแม่น้ำ
ขวัญกนกขวัน-กะ-หนกผู้มีทองมงคล
ขวัญกมลขวัน-กะ-มนผู้มีจิตใจอันเป็นมงคล
ขคบดีขะ-คะ-บอ-ดีพญานก
ขัตติยขัด-ติ-ยะพระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยาขัด-ติ-ยะพระเจ้าแผ่นดิน
ขวัณนนท์ขวัน-นะ-นนผู้ยินดีในความเป็นมงคล


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก เป็นสิริมงคล

150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

110 ชื่อจริงลูกชายตัว ด ชื่อมงคล เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ที่มา : 1, 2