71 ชื่อจริงลูกชายตัว ญ ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้างคะ แล้วไม่รู้ว่าจ 

 1347 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบ้างคะ แล้วไม่รู้ว่าจะต้องชื่อให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี สันนี้ทางเราเลยเอา 71 ชื่อจริงลูกชายตัว ญ ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อจะช่วยเป็นตัวเลือกในการเอาไปตั้งชื่อให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่ได้ จะมีชื่อไหนดี ๆ บ้าง มาดูกันเลยค่ะ

ชื่อจริงลูกชายตัว บ


ชื่อจริงลูกชายตัว ญ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ญณัฐยะ-นัดผู้หยั่งรู้
ญณัฐนันท์ยะ-นัด-นันผู้ยินดีในความสุข
ญณัฐพรยะ-นัด-พอนผู้หยั่งรู้ในความประเสริฐ
ญดายะ-ดาผู้มีความรู้
ญภายะ-พารัศมีดาวพระศุกร์
ญัตติพรยัด-ติ-พอนข้อเสนออันประเสริฐ
ญาณกรยา-นา-กอนผู้มีความรุ่งเรืองด้วยควา
ญาณกิตต์ยา-นะ-กิดปราชญ์ผู้โด่งดัง
ญาณตายา-นะ-ตาตาทิพย์
ญาณทัตยา-นะ-ทัดผู้ให้ปัญญา
ญาณทัศน์ยา-นะ-ทัดผู้เห็นด้วยความหยั่งรู้
ญาณทัสนะยา-นะ-ทัด-สะ-นะปัญญาอันรู้แจ้ง
ญาณทิพย์ยา-นะ-ทิบผู้มีความรู้เป็นเลิศ
ญาณธรยา-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้


บทความที่เกี่ยวข้อง : 120 ชื่อจริงลูกชายตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เป็นมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาณธิปยา-นะ-ทิบยิ่งใหญ่ในความรู้
ญาณปัทม์ยา-นะ-ปัดผู้มีปัญญาดุจดั่งดอกบัว
ญาณปิติยาน-ปิ-ติความอิ่มเอิบใจอันเกิดจากค
ญาณพงศ์ยา-นะ-พงเป็นเชื้อสายของผู้มีปัญญา
ญาณพรยา-นะ-พอนผู้รักษาไว้ซึ่งความประเสร
ญาณพลยา-นะ-พนมีพลังกำหนดรู้
ญาณพัฒน์ยา-นะ-พัดเจริญด้วยความรู้
ญาณภัคยา-นะ-พักมีความรู้และมีเกียรติ
ญาณภัทรยา-นะ-พัดผู้งามพร้อมด้วยความรู้
ญาณภายา-นะ-พาแสงแห่งความรู้
ญาณรัตน์ยา-นะ-รัดผู้มีปัญญาหยั่งรู้ด้วยแก้
ญาณวดียาน-วะ-ดีผู้มีความรู้
ญาณวรยา-นะ-วอนผู้มีความรู้ยอดเยี่ยม
ญาณวรรธน์ยา-นะ-วัดผู้เจริญด้วยความรู้


ชื่อจริงลูกชายตัว บ


ชื่อจริงลูกชายตัว ญ ที่มีความหมายดี ๆ ชื่อเป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาณวรุตม์ยา-นะ-วะ-รุดมีความรู้ประเสริฐสุด
ญาณวัฒน์ยา-นะ-วัดผู้เจริญในความรู้
ญาณวารียา-นะ-วา-รีผู้มีปัญญาในการพูด
ญาณวิทย์ยาน-วิดปัญญาหยั่งรู้
ญาณวีร์ยา-นะ-วีกล้าหาญและหยั่งรู้
ญาณวุฒิยา-นะ-วุดผู้เจริญด้วยความรู้
ญาณศรณ์ยา-นะ-สอนมีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณสรณ์ยาน-นะ-สอนผู้มีความรู้ มีสมาธิปัญญา
ญาณสิริยา-นะ-สิ-ริผู้มีความรู้เป็นมงคลแก่ตน
ญาณสุภายาน-สุ-พาผู้ให้ปัญญาความรู้
ญาณอรยา-นะ-ออนหญิงงามผู้มีความรู้
ญาณัจฉรายา-นัด-ฉะ-รามีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณัชยา-นัดผู้ให้ความรู้
ญาณัฐพรยา-นัด-พอนเกิดมาด้วยความประเสริฐ


บทความที่เกี่ยวข้อง : 120 ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ชื่อเป็นมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาณัทยา-นัดผู้ให้ความรู้
ญาณันธรยา-นัน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณาธรยา-นา-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณาธิปยา-นา-ทิบเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณาพรยา-นา-พอนผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ญาณินยา-นินผู้มีความรู้
ญาณินทรยา-นิน-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณิศายา-นิ-สาเป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณียา-นีผู้มีความรู้
ญาณีพรยา-นี-พอนผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ญาณีภรณ์ยา-นี-พอนผู้มีความรู้เป็นเครื่องปร
ญาณเดชยาน-เดดมีอำนาจในด้านความรู้
ญาณโชติยา-นะ-โชดผู้มีปัญญาอันรุ่งเรือง
ญาณโรจน์ยา-นะ-โรดรุ่งเรืองด้วยความรู้


ชื่อคำอ่านความหมาย
ญาดายา-ดาผู้รู้
ญาดาพรยา-ดา-พอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ญาตายา-ตาผู้มีความรอบรู้
ญาติกายา-ติ-กาญาติ
ญาติภัทรยาด-ติ-พัดเป็นผู้ยินดีในหมู่พี่น้อง
ญาติสรณ์ยาด-ติ-สอนผู้เป็นที่พึ่งพาของหมู่ญา
ญาธิดายา-ทิ-ดาลูกสาวผู้มีความรู้
ญาธิปยา-ทิบผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญานธรยา-นะ-ทอนทรงไว้ซึ่งความรู้
ญานิอรยา-นิ-ออนหญิงงามผู้มีความรู้
ญานุจจัยยา-นุด-ใจสะสมความรู้ มีความรู้มาก
ญาปกายา-ปะ-กาผู้ให้ปัญญาความรู้
ญาราภรณ์ยา-รา-พอนมีปัญญาเป็นเครื่องประดับ
ญาสินียา-สิ-นีหญิงสาวผู้มีความรู้
ญาโนภาสยา-โน-พาดคำสอนที่ประกอบด้วยความรู้


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

200 ชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ทันสมัย

170 ชื่อจริงลูกสาวตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อมงคล

80 ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ที่มา : 1, 2