70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ด น่ารัก ๆ ความหมายดี ๆ ชื่อเพราะ ๆ เป็นมงคล

มาตั้งชื่อจริงลูกสาวกันค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนกำลังเป็นกังวลกับการตั้งชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้ากันอยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็ไ 

 2184 views

มาตั้งชื่อจริงลูกสาวกันค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คนกำลังเป็นกังวลกับการตั้งชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้ากันอยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี วันนี้ทางเราเอา 70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ด ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นมงคล มาให้ได้ดูกันค่ะ เพื่อจะช่วยเป็นตัวช่วยในการเลือกชื่อให้ลูกน้อยได้ จะมีชื่อไหนดี ๆ เพราะ ๆ ถูกใจคุณพ่อคุณแม่บ้าง มาดูกันเลย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ดชื่อจริงลูกสาวตัว ด ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก


ชื่อคำอ่านความหมาย
ดารากรดา-รา-กอนหมู่ดาว
ดารัณดา-รันนามของพระศิวะ
ดารากาดา-รา-กาดวงดาว
ดาราพรดา-รา-พอนผู้ได้รับพรจากดวงดาว
ดารารัตน์ดา-รา-รัดดวงดาวสุกใสดั่งแก้ว
ดาราณีดา-รา-นีเรือ
ดาราโลจน์ดา-รา-โลดผู้ที่มีดวงตางามระยิบระยับดุ
ดาราวรรณดา-รา-วันเป็นผู้ที่มีผิวเปร่งปรั่งดังดวงดาวอยู่ตลอด
ดาราภาดา-รา-พาผู้ที่มีรัศมีแห่งดาว
ดารารัศมิ์ดา-รา-รัดผู้ที่มีรัศมีแห่งดวงดาว
ดาราธิปดา-รา-ทิบพระจันทร์ พระพฤหัสบดี
ดาราภูษาดา-รา-พู-สาเป็นผู้ที่มีดาวเป็นเครื่องประดับ
ดาราวลีดา-รา-วะ-รีกลุ่มแห่งดาว
ดนยาดน-ยาลูกผู้หญิง
ดนัยยาดะ-ไน-ยาลูกสาวบทความที่เกี่ยวข้อง : 110 ชื่อจริงลูกชายตัว ด ชื่อมงคล เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูกชื่อคำอ่านความหมาย
ดนุชาดะ-นุ-ชาลูกผู้หญิง
ดนุชภรดะ-นุด-พอนลูกชายผู้เป็นที่พึ่ง
ดนุนันท์ดะ-นุ-นันมีความสุขความยินดีด้วยตนเ
ดนุนุชดะ-นุ-นุดน้อง
ดนุลดาดะ-นุ-ละ-ดาผู้มีรูปร่างงดงาม
ดนุพรดะ-นุ-พอนผู้มีความดีด้วยตัวเอง
ดนุสรณ์ดะ-นุ-สอนมีตนเองเป็นที่พึ่ง
ดลภาดน-ละ-พาบันดาลให้รุ่งเรือง
ดลพรดน-ละ-พอนผู้บันดาลสิ่งประเสริฐ
ดลภิญญ์ดน-ละ-พินบันดาลให้บังเกิดกับตัวเอง
ดลลชาดน-ละ-ชาผู้บันดาลให้สูงยิ่งขึ้นไป
ดลญาดาดน-ยา-ดาบันดาลให้เกิดปัญญา
ดารัชดา-รัดทำด้วยเงิน
ดลรตาดน-ระ-ตาบันดาลให้มีความสุข
ดลรวีดน-ระ-วีบันดาลให้เกิดความรุ่งเรือชื่อจริงลูกสาวตัว ดชื่อจริงลูกสาวตัว ด ชื่อน่ารัก ๆ เพราะ ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ดรัณดะ-รันการข้ามเรือ หรือแพ
ดรณีดะ-ระ-นีเรือ
ดรุศายีดะ-รุ-สา-ยีนก
ดรุณีดะ-รุ-นีหญิงสาว สาวแรกรุ่น
ดวงกมลดวง-กะ-มนผู้เป็นดั่งดวงใจ
ดวงจันทร์ดวง-จันพระจันทร์
ดวงชีวินดวง-ชี-วินผู้เป็นดั่งชีวิต
ดวงพรดวง-พอนผู้มีโชคสมความปรารถนา
ดวงรัตน์ดวง-รัดแก้วประเสริฐทรงกลม
ดวงสมรดวง-สะ-หมอนผู้หญิงอันเป็นที่รัก
ดวงอมรดวง-อะ-มอนผู้ไม่ตกอับ
ดารชาติดา-ระ-ชาดผู้มีชาติตระกูลสูง
ดารภาดา-ระ-พารัศมีดาว แสงดาว
ดารบุษป์ดา-ระ-บุดมะลิเลื้อย
ดามพวรรณดาม-พะ-วันมีสีเหมือนทองแดง ผิวพรรณดชื่อคำอ่านความหมาย
ดามพ์ดามทองแดง
ดบัสวีดะ-บัด-สะ-วีหญิงที่ประพฤติความพากเพี
ดบัสวินีดะ-บัด-สะ-วิ-นีฤาษีหญิง
ดมิสาดะ-มิ-สาพระจันทร์
ดามรดา-มอนทองแดง
ดลสุขดน-สุกผู้บันดาลความสุข
ดลฤทัยดน-รึ-ไททำให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ
ดีพรดี-พอนความกล้า
ดโนทัยดะ-โน-ไทผู้มีความรุ่งเรือง
ดุจเดือนดุด-เดือนเป็นเหมือนดวงเดือน
ดนุภาดะ-นุ-พาผู้ที่มีรัศเปล่งประกาย
ดนุสอนดะ-นุ-สอนผู้ที่มีความรู้
ดนุวรรณดะ-นุ-วันเป็นผู้นำ,เก่งกาจ
ดารินทร์ดา-รินดวงดาวอันยิ่งใหญ่
ดาลินดา-ลินพระนามของพระศิวะบทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆชื่อคำอ่านความหมาย
ดาวิษาดา-วิ-สาสวรรค์
ดาลัดดา-ลัดแก้ว
ดิฐธิดาดิด-ทิ-ดาลูกสาวผู้ตั้งมั่น
ดิชาดิ-ชาผู้มีความอดทน
ดิถีดิ-ถีวันตามจันทรคติ
ดำรงพรดำ-รง-พอนผู้มีความดี
ดำรงรัตน์ดำ-รง-รัดผู้เป็นความดี
ดำรัสสิริดำ-หรัด-สิ-หริคำพูดซึ่งเป็นมงคล
ดำรัสศิริดำ-หรัด-สิ-หริคำพูดซึ่งเป็นมงคล
ดลดนุชดน-ดะ-นุดผู้บันดาลสิ่งประเสริฐที่มา : 1, 2

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ช ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ไม่ตกเทรน

160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

160 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ