50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกสาวแล้วขึ้นต้นด้วยตัว ผ กันอยู่บ้างคะ วันนี้ทางเราเลยเอา 50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีทั้งความ 

 1309 views

มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกสาวแล้วขึ้นต้นด้วยตัว ผ กันอยู่บ้างคะ วันนี้ทางเราเลยเอา 50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีทั้งความหมายและคำอ่านดี ๆ เพราะ ๆ มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อลูกจริงให้ลูกน้อยว่าอะไรดี แต่อยากให้ชื่อจริงของลูกขึ้นต้นด้วย ผ มาดูกันเลยว่าจะมีชื่อไหนดี ชื่อไหนเพราะ ๆ บ้าง มาดูเลย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ มีเสน่ห์

ชื่อคำอ่านความหมาย
ผณินทร์ผะ-นินพญางู
ผจงผะ-จงความตั้งใจ,ตั้งใจทำให้ดี
ผดุงพรผะ-ดุง-พอนรักษาคุณความดีไว้
ผดุงวงศ์ผะ-ดุง-วงผู้ที่สามรถค้ำจุนวงศ์ตระกูล
ผนินทรผะ-นิน-ทอนพญานาค
ผดุงชนผะ-ดุง-ชนผู้ที่สามารถค้ำจุนคน
ผริตาผะ-ริ-ตาแผ่ไปไกล
ผดุงเกียรติผะ-ดุง-เกียดผู้ที่มีชื่อเสียงค้ำจุน
ผริตผะ-ริดแผ่ออกไป
ผดุงศักย์ผะ-ดุง-สักผู้ที่มีความสามารถค้ำจุน


บทความที่เกี่ยวข้อง : 40 ชื่อจริงลูกชายตัว ผ เป็นสิริมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ผลิบุษย์ผะ-ริ-บุดการเกิดของดอกบัว
ผ่องพิศผ่อง-พิดผู้ที่มีความงามปราศจากมลทิน
ผ่องจิตจ์ผ่อง-จิดเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์
ผลบุญผล-บุนผู้ที่ได้รับผลจากบุญกุศล
ผ่องรพีผ่อง-ระ-พีเป็นผู้ที่มีความงามดั่งพระอาทิตย์
ผ่องพิมลผ่อง-พิ-มนผู้ที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
ผ่องพักตร์ผ่อง-พักใบหน้างามบริสุทธิ์
ผกากรองผะ-กา-กรองชื่อต้นผกากรอง
ผกาพรผะ-กา-พอนผู้ที่มีดอกไม้ประเสริฐ
ผกาผะ-กาดอกไม้


ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ผกายแก้วผะ-กาย-แก้วประกายแวววาวของแก้วล้ำค่า
ผกามาศผะ-กา-มาดดอกไม้ที่มีสีสันงามดั่งทอ
ผกาพันธุ์ผะ-กา-พันพันธุ์ดอกไม้
ผกากาญจน์ผะ-กา-กานดอกไม้งามมีคุณค่าดั่งทอง
ผกาวดีผะ-กา-วะ-ดีดอกไม้ที่งดงาม
ผการายผะ-กา-รายต้นหมากที่เพิ่งออกดอกประป
ผกาดาวผะ-กา-ดาวแสงดาว
ผดุงกิตติ์ผะ-ดุง-กิดผู้ที่มีเกียรติค้ำจุน
ผจงพรผะ-จง-พอนการเกิดสิ่งประเสริฐ
ผลินภัทร์ผะ-ลิน-พัดมีผลดี,เจริญงอกงาม


บทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ผ่องศรีผ่อง-สีผู้ที่มีมงคลอันบริสุทธิ์
ผ่องมณีผ่อง-มะ-นีแก้วหินสีแดงที่สุกใจ
ผาณิตผา-นิดน้ำอ้อย
ผ่องพรรณผ่อง-พันหญิงผู้ที่มีผิวพรรณงาม
ผ่องสุภักผ่อง-สุ-พักหญิงผู้ที่มีความงามเปล่งปลั่ง
ผาติกรผา-ติ-กอนผู้ที่สามารถทำให้เกิดความเจริญ
ผ่องสิริผ่อง-สิ-หริผู้ที่มีสิริมงคลอันบริสุทธิ์
ผ่องพิศุทธิ์ผ่อง-พิ-สุดงามผ่องใสปราศจากมลทิน
ผ่องอำไพผ่อง-อำ-ไพผู้ที่มีความงามบริสุทธิ์
ผ่องรำไพผ่อง-รำ-ไพผู้ที่มีงามผุดผ่อง


ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ มีเสน่ห์

ชื่อคำอ่านความหมาย
ผูกขวัญผูก-ขวันเอาเส้นด้ายผูกข้อมือเรียก
ผัลย์ศุภาผัน-สุ-พาผุ้ที่มีความงามเหมือนดอกไม้
ผาสุกผา-สุกความสบาย, ความสำราญ
ผิตนรีผิ-ตะ-นะ-รีหญิงผู้ที่มีความมั่งคั่ง
ผาติภัทรผา-ติ-พัดผู้ที่มีความเจริญอันประเสริฐ
ผาติภัทรผา-ติ-พัดผู้ที่มีความเจริญอันประเสริฐ
ผ่องมนัสผ่อง-มะ-นัดผู้ที่มีจิตใจดีงาม
ผาติกรผา-ติ-กอนผู้ทำให้เกิดความเจริญ
ผริตาผะ-ริ-ตาแผ่ไปไกล
ผ่องพธูผ่อง-พะ-ทูหญิงผู้มีความงาม


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

150 ชื่อจริงลูกสาวตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ที่มา : 1, 2