158 ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เป็นสิริมงคล

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันอยู่บ้างคะ แต่ก 

 2033 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากันอยู่บ้างคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี วันนี้ทางเราเลยเอา 158 ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ มาให้ได้ดูกัน เผื่อที่จะช่วยเป็นแนวคิดในการตั้งชื่อให้ลูกน้อยกับคุณพ่อคุณแม่ได้ มาดูกันเลยว่าจะมีชื่อไหนดี ๆ เพราะ ๆ บ้าง


ชื่อจริงลูกชาย ณ


ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัชพลนัด-ชะ-พนเป็นผู้ที่มีพลังของนักปราชญ์
ณัชภูมินัด-ชะ-พูมผู้ที่ก่อเกิดความรู้อย่างสง่างา
ณัชธรนัด-ชะ-ทอนผู้ที่สามารถก่อเกิดความรู้
ณัชสรณ์นัด-ชะ-สอนผู้ที่ก่อเกิดความรู้เพื่อประโยชน์
ณัชวาลนัด-ชะ-วานผู้ที่ก่อเกิดความรุ่งเรือง
ณัชรัตน์นัด-ชะ-รัดเกิดความรู้อันประเสริฐสุด
ณัชภพนัด-ชะ-พบผู้ที่มีชาติกำเนิดเป็นผู้ที่มีความรู้
ณัฐฐาศินนท์นัด-ถา-สิ-นนผูที่มีความยินดีอันมั่นคง
ณัฐนัดนัด-ถะ-นัดปราชญ์, ผู้มีความรอบรู้
ณัฐธัญนัด-ทันนักปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐฐาพันธุ์นัด-ถะ-พันเป็นเผ่าพันธุ์ของนักปราชญ์
ณัฐนันท์นัด-ถะ-นันเป็นผู้ที่ชื่นชมของเหล่านักปราชญ์
ณัฐนนท์นัด-ถะ-นนเป็นผู้ที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์
ณัฐนัยนัด-ถะ-ไนอุบายหรือแนวทางของนักปราชญ์
ณัฐธรณ์นัด-ทอนผุ้ที่เป็นนักปราชญ์ของแผ่นดิน
ณัฐนิติรัตน์นัด-นิ-ติ-รัดนักปราชญ์ผู้มีความยุติธรรม
ณัฐนิชนัด-ถะ-นิดผู้มีความฉลาด,เฉลียว
ณัฐทพงศ์นัด-ทะ-พงผู้สืบเชื้อสายนักปราชญ์
ณัฐดนย์นัด-ถะ-ดนลูกชายผู้เป็นปราชญ์
ณัฐทิศนัด-ทิดทิศของนักปราชญ์
ณัฐฐพัชร์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีสติปัญญา
ณัฐดนัยวัฒน์นัด-ถะ-ดะ-ไน-วัดนักปราชญ์ผู้ที่มีเจริญ
ณัฐดนัยนัด-ดะ-ไนบุตรของนักปราชญ์
ณัฐฐาพลนัด-ถา-พนนักปราชญ์ผู้มีพลัง
ณัฐทพัสส์นัด-ทะ-พัดผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวและมีอำนาจ
ณัฐธิดานัด-ทิ-ดาเป็นธิดาของนักปราชญ์


บทความที่เกี่ยวข้อง : 100 ชื่อจริงลูกชายตัว ฐ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัชชารินทร์นัด-ชา-รินผู้ที่มีความยิ่งใหญ่มีในความรู้
ณัชฐปกรณ์นัด-ทะ-ปะ-กอนผู้ที่มีความยึดมั่นในทางธรรม
ณัชชนม์นัด-ชนผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณกรนะ-กอนผู้ที่สามารถสร้างความรู้
ณกานต์นะ-กานผู้ที่มีความใฝ่รู้,ความสามารถ
ณชรัฐนะ-ชะ-รัดผู้ที่เกิดมาให้ความรู้ประเทศ
ณญาดานะ-ยา-ดาที่ของนักปราชญ์
ณชพลนะ-ชะ-พนผู้มีพลังเกิดจากความรู้
ณรงค์กรนะ-รง-กอนผู้ต่อสู้,นักรบ
ณรงค์ศักดิ์นะ-รง-สักผู้ที่ได้มาซึ่งเกียรติยศ
ณรงค์นะ-รงการต่อสู้ซิงชัย
ณฤดีนะ-รึ-ดีผู้ที่มีความยินดีในความรู้
ณรงค์ชัยนะ-รง-ไชชัยชนะในการรบ
ณัชนัดผุ้ที่เกิดมาเพื่อความรู้
ณัชกมลนัด-กะ-มนดวงใจนักปราชญ์
ณัชกรนัด-ทะ-กอนผู้ที่มีความเจริญด้วยความรู้
ณัฏฐดนุชนัด-ดะ-นุดลูกชายผู้ฉลาด
ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของคนอื่น
ณัฏฐพลนัด-ถะ-พนผู้ที่มีพลังของนักปราชญ์
ณัฏฐดนย์นัด-ถะ-ดนลูกชายผู้ฉลาด
ณัฏฐยชญ์นัด-ถะ-ยดนักปราชญ์ผู้เป็นที่ยกย่อง
ณัฏฐชัยนัด-ถะ-ไชชัยชนะของนักปราชญ์
ณัฏฐพงษ์นัด-ถะ-พงเป็นเชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฏฐนินนัด-ถะ-นินนักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ณัฏฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐยุทธนัด-ถะ-ยุดปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้


ชื่อจริงลูกชายตัว ณ

ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัฏฐศรัณย์นัด-ถะ-สะ-รันนักปราชญ์ซึ่งเป็นที่พึ่งพา
ณัฎฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ณัฎฐานัด-ถาผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด
ณัฎฐกานต์นัด-ทะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฏฐกนต์นัด-ถะ-กนนักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฏฐกันย์นัด-ถะ-กันหญิงสาวผู้มีความรู้,ความสามารถ
ณัฎฐ์วัฒน์นัด-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
ณัฏฐกูลนัด-ถะ-กูนวงศ์ตระกูลเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐกฤตานัด-กริด-ตาผู้สร้างที่สามารถความรู้
ณัฏฐกัญฐ์นัด-ถะ-กันนักปราชญ์ผู้ที่เป้นผู้หญิง
ณัฏฐนันท์นัด-ถะ-นันผุ้ที่เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักป
ณัฏฐกิตติ์นัด-ถะ-กิดคำสรรเสริญเกียรติของนักปราชญ์
ณัฏฐกฤตินัด-ถะ-กริดนักปราชญ์ผู้สร้างสรรค์
ณัฏฐนิษฐ์นัด-ถะ-นิดนักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง
ณัฏฐวีนัด-ถะ-วีผู้มีความเฉลียวฉลาด
ณัฏฐภพนัด-ถะ-พบผู้เกิดมามีความฉลาด
ณัฏฐวัธน์นัด-ถะ-วัดบัญฑิต (ณัฏฐ) ผู้เจริญ
ณัฏฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
ณัฏฐสิทธิ์นัด-ถะ-สิดนักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ณัฏฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฏฐวุฒินัด-ถะ-วุดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณบวรนะ-บอ-วอนเป็นที่หนึ่งเรื่องความรู้
ณพิชญ์นะ-พิดนักปราชญ์
ณฐาภพนะ-ถา-พบผู้ซึ่งมีความมั่นคงและอำน
ณพงศ์นะ-พงวงศ์แห่งความรู้
ณธัชพงศ์นะ-ทัด-ชะ-พงนักปราชญ์ผู้เป็นธงชัยของว


บทความที่เกี่ยวข้อง : 110 ชื่อจริงลูกชายตัว ด ชื่อมงคล เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก


ชื่อคำอ่านความหมาย
ณปภัชนะ-ปะ-พัดผู้ที่มีความรู้ที่ดีงาม
ณภัทรนะ-พัดดีงามด้วยความรู้
ณภัคนะ-พักผู้ที่มีความรู้เป็นโชค
ณัฐนัดผู้ตั้งอยู่ในความรู้
ณัฐกิตติ์นัด-ถะ-กิดผู้รุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฏฐ์ดนุชนัด-ดะ-นุดลูกชายผู้ฉลาด
ณัฐชนนนัด-ชะ-นนผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐชนนท์นัด-ชะ-นนผู้เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ณัฏฐ์วัฒน์นัด-ทะ-วัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐกุลนัด-ถะ-กุนสกุลนักปราชญ์
ณัฐชัยนัด-ถะ-ไชนักปราชญ์ผู้มีชัยชนะ
ณัฏฐ์นัดนักปราชญ์ , ผู้ตั้งในความรู้
ณัฏฐากรนัด-ถา-กอนบ่อเกิดแห่งปัญญา
ณัฏฐ์ฤทัยนัด-รึ-ไทผู้ที่เป็นดั่งดวงใจของนักปราชญ์
ณัฏฐ์โชตินัด-ทะ-โชตนักปราชญ์ผู้มีความเพียบพร
ณัฏฐ์ชวัลนัด-ชะ-วันนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฏฐ์ธัญนัด-ตะ-ทันนักปราชญ์ผู้ที่มีโชค
ณัฏฐิกานัด-ถิ-กาผู้เต็มไปด้วยความฉลาด
ณัฐกรณ์นัด-ถะ-กอนผู้สร้างความรู้
ณัฐปธานนัด-ปะ-ทานนักปราชญ์
ณัฐพนธ์นัด-ถะ-พนผูกพันกับนักปราชญ์
ณัฐพงษ์นัด-ถะ-พงเผ่าพันธุ์ของนักปราชญ์
ณัฐปคัลภ์นัด-ปะ-คันนักปราชญ์ผู้กล้าและมีความสามารถ
ณัฐพัชร์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความรู้ดุจเทพ
ณัฐปวีร์นัด-ปะ-วีปราชญ์ผู้มีความชำนาญ
ณัฐพัฒน์นัด-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ


ชื่อจริงลูกชายตัว ณ


ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัฐพงศ์นัด-ถะ-พงเชื้อสายของนักปราชญ์
ณัฐพากย์นัด-ถะ-พากคำพูดของนักปราชญ์
ณัฐปภัสร์นัด-ปะ-พัดนักปราชญ์ผู้สดใส
ณัฐพิพัฒน์นัด-ถะ-พิ-พัดนักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
ณัฐพันธ์นัด-ถะ-พันตระกูลของนักปราชญ์
ณัฐพฤทธ์นัด-ถะ-พรึดนักปราชญ์ผู้ที่มีความเจริญ
ณัฐวรนัด-ถะ-วอนนักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐรมณ์นัด-ถะ-รมนักปราชญ์ผู้รื่นรมย์
ณัฐวรรธน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐรุจานัด-รุ-จารุ่งเรืองด้วยความรู้
ณัฐวีร์นัด-ทะ-วีนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ
ณัฐวัตรนัด-ถะ-วัดความประพฤติของนักปราชญ์
ณัฐศิวัชนัด-สิ-วัดนักปราชญ์เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐวัชต์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้มีเงิน
ณัฐสุตนัด-ถะ-สุดลูกนักปราชญ์
ณัฐสิทธิ์นัด-ถะ-สิดความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐวิโรจน์นัด-ถะ-วิ-โรดนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณัฐอจลนัด-ถะ-อะ-จนปราชญ์ผู้ไม่หวั่นไหว
ณัฐวิศว์นัด-ถะ-วิดผู้รอบรู้ทั้งหมด
ณัฐสมนัด-ถะ-สมผู้ที่สมกับนักปราชญ์
ณัฐวุฒินัด-ถะ-วุดผู้มีความรู้เจริญรุ่งเรือง
ณัฐเศรษฐนัด-ถะ-เสดนักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
ณัทนัดผู้ที่ให้ซึ่งความรู้
ณัทกรนัด-ทะ-กอนผู้ที่ให้ความรู้,ความสามารถ
ณัฐภาคย์นัด-ถะ-พากนักปราชญ์ผู้มีโชคดี
ณัฐภูมินัด-ถะ-พูมนักปราชญ์ผู้มีความสง่า


ชื่อคำอ่านความหมาย
ณัฐพิรุฬห์นัด-พิ-รุนนักปราชญ์ผู้ที่มีความเจริญ
ณัฐภาสนัด-ถะ-พาดความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ณัฐภัคนัด-ถะ-พักนักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
ณัฐภูมินทร์นัด-ถะ-พู-มินเทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่น
ณัฐรดีนัด-ระ-ดีความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐรัชนัด-ถะ-รัดสมบัติของนักปราชญ์
ณัฐยชญ์นัด-ถะ-ยดนักปราชญ์ผู้เป็นที่ยกย่อง
ณัฐรมย์นัด-ถะ-รมนักปราชญ์ผู้น่าบันเทิงใจ
ณัฐรณนัด-ถะ-รนการรบของนักปราชญ์
ณัฐรัตน์นัด-ถะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณัฐรุจีนัด-รุ-จีรุ่งเรืองด้วยความฉลาด
ณัฐยศนัด-ถะ-ยดนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฐลภัสนัด-ละ-พัดนักปราชญ์ผู้มั่งคั่ง
ณัฐรัชต์นัด-ถะ-รัดผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ณัฐวริศว์นัด-วะ-ริดปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่งใหญ
ณฐนนท์นะ-ถะ-นนนักปราชญ์ผู้ร่าเริง
ณฐธยานันนะ-ถะ-ทะ-ยา-นันนักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณฐพงศ์นะ-ถะ-พงวงศ์ตระกูลนักปราชญ์
ณฐกรนะ-ถะ-กอนนักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณฐภณนะ-ถะ-พนพูดอย่างปราชญ์
ณฐพัชร์นะ-ถะ-พัดนักปราชญ์ผู้แข็งแกร่ง
ณฐภรนะ-ถะ-พอนมีปราชญ์ค้ำจุน
ณฐพลนะ-ถะ-พนกำลังของนักปราชญ์
ณฐบูรณ์นะ-ถะ-บุนผู้รู้สมบูรณ์แบบ
ณฐวัฒน์นัด-ถะ-วัดนักปราชญ์ผู้เจริญ
ณฐมนนะ-ถะ-มนผู้มีจิตใจใฝ่รู้
ณฐริศร์นะ-ถะ-ริดนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณฐวีร์นะ-ถะ-วีกล้าหาญดั่งนักปราชญ์


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ฐ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ

55 ชื่อจริงลูกสาวตัว ญ ที่มีความหมาย ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ฐ ชื่อเสริมสิริมงคล ที่มีความหมายดี ๆ

ที่มา : 1, 2