72 ชื่อจริงลูกสาวตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อจริงลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อจริงให้กับลูกน้อยว 

 1407 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อจริงลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อจริงให้กับลูกน้อยว่าอย่างไรดี วันนี้ทางเราเอา 72 ชื่อจริงลูกสาวตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อมีอันไหนถูกใจจะเอาไปตั้งชื่อให้กับลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้าได้ มาดูกันเลย


ชื่อจริงลูกชาย ณ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ยลพัชร์ยน-ยะ-พัดเป็นผู้มองเห็นดั่งเพชรงาม
ยลฤดียน-รึ-ดีเป็นผู้ที่มองแล้วสุขใจ
ยศภัคยด-สะ-พักผู้ที่มีเกียรติและมีโชค
ยลญดายน-ยะ-ดาผู้ที่มองแล้วเกิดปัญญา
ยลสุขยน-สุกมองดูแล้วเกิดความสุข
ยลรดายน-ระ-ดามองแล้วเกิดความยินดี
ยวิษฐายะ-วิด-ถาเยาว์วัย น้องสุดท้อง
ยลภัทรยน-ละ-พัดผู้ที่มีความประเสริฐที่สวยงาม
ยลรดียน-ระ-ดีมองแล้วเกิดความยินดี
ยอดทิพย์ยอด-ทิบเป็นผู้ที่วิเศษที่สุด
ยอดฤดียอด-รึ-ดีผู้ที่มีความยินดีที่สุด
ยอดสร้อยยอด-ส้อยหญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง


บทความที่เกี่ยวข้อง : 80 ชื่อจริงลูกชายตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ยอดขวัญยอด-ขวันผู้เป็นขวัญกำลังใจสูงสุด
ยงธนัทยง-ทะ-นัดให้มีทรัพย์และยั่งยืน
ยงชยุตยง-ชะ-ยุดมีความรุ่งเรืองและยั่งยืน
ยงยุทธยง-ยุดเป็นผู้กล้าหาญในการรบ
ยงสุขยง-สุกเป็นผู้ที่มีความสุขยาวนาน
ยงธนายง-ทะ-นาผู้มีทรัพย์และยั่งยืน
ยงชัยยง-ไชผู้ชนะและยั่งยืน
ยงทิพายง-ทิ-พาวันแห่งความทรงจำ
ยมลยะ-มนคู่
ยมลธรณ์ยะ-มน-ทอนคู่ที่ยั่งยืนดั่งแผ่นดิน
ยมลญายะ-มน-ยาคู่ที่มีความรู้
ยมลพรยะ-มน-พอนคู่ที่ประเสริฐ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ณ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ยมลกรยะ-มน-กอนคู่ที่เจริญ
ยมลสุทธิ์ยะ-มน-สุดคู่ที่บริสุทธิ์ , คู่ที่ซ
ยมลพัทธ์ยะ-มน-พัดคู่ที่ผูกพันกัน
ยมลสิรียะ-มน-สิ-รีผู้มีคู่งาม
ยมลภัทรยะ-มน-พัดคู่แห่งความดีงาม
ยุทธพงศ์ยุด-ทะ-พงเป็นเผ่าพันธุ์ของนักรบ
ยุคลยุ-คนคู่สอง
ยุพดียุ-พะ-ดีหญิงสาว
ยุติวิชญ์ยุ-ติ-วิดนักปราชญ์ผู้มีความยุติธรร
ยุพารัตน์ยุ-พา-รัดหญิงสาวงามดุจดั่งแก้ว
ยุวนิษฐ์ยุ-วะ-นิดหญิงสาวที่มีความมั่นคง
ยุพยงยุบ-พะ-ยงสาวรุ่น


บทความที่เกี่ยวข้อง : 72 ชื่อจริงลูกสาวตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ยุพเรศยุบ-พะ-เรดหญิงสาว ธิดากษัตริย์
ยุพเยาว์ยุบ-พะ-เยาหญิงสาวสวย
ยุพาพินยุ-พา-พินหญิงสาวสวย
ยุวพัชญ์ยุ-วะ-พัดหญิงสาวผู้มีความรู้
ยุวทิพย์ยุ-วะ-ทิบหญิงสาวที่ดีเลิศ
ยุววีร์ยุ-วะ-วีหญิงสาวผู้ห้าวหาญ
ยุวพิชญ์ยุ-วะ-พิดหญิงสาวผู้ที่ฉลาดเฉลียว
ยชญ์ศิริยด-สิ-หริผู้ที่มีเกียรติที่ดีงาม
ยชญ์อนันต์ยด-อะ-นันผู้ที่มีเกียรติที่ยั่งยืน
ยชญ์ชวัลยด-ชะ-วันผู้ที่มีเกียรติและรุ่งเรือง
ยมนายะ-มะ-นาชื่อแม่สายหนึ่ง
ยชญ์ชานนยด-ชะ-นนผู้ที่มีเกียรติ,ยศ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ฐ


ชื่อจริงลูกสาวตัว ย ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ยานียา-นีชื่อคำประพันธ์กาพย์
ยิษฐายิด-ถาผู้ที่มีเขาบูชา
ยิ่งรักยิ่ง-รักผู้เป็นที่รักยิ่ง
ยิหวายิ-หวาผู้ที่เป็นดวงใจ
ยิ่งคุณยิ่ง-คุนเป็นผู้ที่มีคุณยิ่ง
ยิ่งมณียิ่ง-มะ-นีดั่งแก้วมณีมีค่ายิ่ง
ยิ่งพรรณยิ่ง-พันผู้ที่มีผิวพรรณงามเลิศ
ยิ่งพฤทธิ์ยิ่ง-พรึดผู้ที่มีมั่งคั่งเป็นเลิศ
ยศพงศ์ยด-สะ-พงผู้ที่มีเกียรติของวงศ์ตระกูล
ยศพัชร์ยด-สะ-พัดเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณงามดั่งเพชร
ยศพิชญ์ยด-สะ-พิดนักปราชญ์ผู้ที่มีเกียรติ
ยศชิตยด-สะ-ชิดผู้ชนะที่มีเกียรติ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ยศวัจน์ยด-สะ-วัดคำพูดที่เฉียบขาด
ยศพันธ์ยด-สะ-พันผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเกียรติ
ยศพนธ์ยด-สะ-พนผู้ที่มีความผูกพันด้วยยศ
ยศวริศยด-วะ-ริดผู้ที่มีเกียรติและมีความเป็นใหญ่
ยศรินทร์ยด-สะ-รินผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจ
ยศพัฒน์ยด-สะ-พัดผู้ที่มีความเจริญด้วยยศ
ยศวีร์ยด-สะ-วีผู้ที่มีเกียรติยศในความกล้าหาญ
ยศสรัลยด-สะ-รันผู้ที่มีเกียรติยศในความซื่อสัตย์
ยศระวียด-ระ-วีผู้ที่มีเกียรติและรุ่งเรือง
ยศเดโชยด-เด-โชผู้ที่มีทั้งเกียรติและอำนาจ
ยศวิชญ์ยด-สะ-วิดผู้ที่มีชื่อเสียงเพราะฉลาด
ยศัสกรยะ-สัด-สะ-กอนผู้ที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ที่มา : 1, 2