50 ชื่อจริงลูกชายที่แปลว่าความรัก ชื่อลูกชายที่เป็นที่รัก

แจกไอเดียตั้งชื่อลูก ชื่อจริงลูกชายที่แปลว่าความรัก ชื่อลูกที่หมายถึงการเป็นที่รัก เอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกชาย ด้วยชื่อจริงลูกชา 

 1989 views

แจกไอเดียตั้งชื่อลูก ชื่อจริงลูกชายที่แปลว่าความรัก ชื่อลูกที่หมายถึงการเป็นที่รัก เอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกชาย ด้วยชื่อจริงลูกชายความหมายดี ๆ ที่หมายถึงความรัก พร้อมทั้งเป็นชื่อมงคลอีกด้วย ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบชื่อไหน สามารถนำไปตั้งให้ลูกชายสุดหล่อได้เลยนะคะ ตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีชื่ออะไรบ้าง


50 ชื่อจริงลูกชายที่แปลว่าความรัก ตั้งชื่อลูกมงคล ความหมายดี

ลำดับชื่อจริงลูกคำอ่านความหมาย
1พลลภัตม์พน-ละ-พัดเป็นที่รักที่สุด
2รตินันท์ระ-ติ-นันยินดีกับความรัก
3ปณัยปะ-ไนผู้ได้รับความรักจากคนรอบข้าง
4ศฤงคารสะ-หริง-คานผู้มีสมบัติ และความรักมากมาย
5ปณัยกรปะ-ไน-กอนที่ให้ความรัก คำสรรเสริญ
6ปิยวรปิ-ยะ-วอนเป็นที่รักยิ่ง
7บุษปศรบุด-สะ-ปะ-สอนศรแห่งความรักความอบอุ่น
8ปีวราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ
9กานดิศกาน-ดิดเจ้าแห่งความรัก, กามเทพ
10พนิตพะ-นิดเป็นที่รักที่ชอบใจ
11กันต์ศมกัน-สมมีความสงบอันเป็นที่รัก
12เปมทัตเป-มะ-ทัดผู้ให้ความรัก
13กันตพิชญ์กัน-ตะ-พิดปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
14ชนกันต์ชะ-นะ-กันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย
15ปาณัสม์ปา-นัดเป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
16ศุภกานต์สุ-พะ-กานผู้ดีงามและเป็นที่รัก
17ศิกานต์ศิ-กานผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
18บวรกานต์บะ-วอน-กานผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
19ปริยฉัตรปะ-ริ-ยะ-ฉัดฉัตรเป็นที่รัก
20กานต์กานอันเป็นที่รัก
21ภักดีพัก-ดีจงรัก
22รัฐนนท์รัด-ถะ-นนเป็นที่รัก
23จิระพันธ์จิ-ระ-พันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
24ญาณากรยา-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความรัก
25เปี่ยมรักเปี่ยม-รักเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก

บทความที่เกี่ยวข้อง : 158 ชื่อจริงลูกชายตัว ณ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เป็นสิริมงคลชื่อจริงลูกชายที่แปลว่าความรัก


ชื่อจริงลูกชายที่หมายถึงความรัก เป็นที่รักของทุกคน

ลำดับชื่อจริงลูกคำอ่านความหมาย
26ปรีดิทปรี-ดิดเป็นที่รักที่สุด
27เปรมากรเปร-มา-กอนบ่อเกิดแห่งความรัก
28รวิษฎาระ-วิด-สะ-ดาเป็นที่รักของระวิ คือพระอาทิตย์
29นวาระนะ-วา-ระดอกกุหลาบ
30กาญจน์สิเนห์กาน-สิ-เนรักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ
31พรพนิตพอน-พะ-นิดผู้ประเสริฐและน่ารัก
32กมลพันธ์กะ-มน-พันผูกพันใจ, ผู้เป็นที่รัก
33กฤตกานต์กริด-ตะ-กานผู้เป็นที่รักยิ่ง
34ธีรักษ์ที-รักผู้ฉลาด (พ้องกับคำว่าที่รัก)
35พนิตชนม์พะ-นิด-ชนผู้ที่เกิดมาเป็นที่รักของทุก ๆ คน
36รดิศศาระ-ดิด-สาผู้ที่มีความรักอันมั่นคง
37รวิกันต์ระ-วิ-กันเป็นที่รักดุจพระอาทิตย์
38พริชช์พริดคนที่รักมาก ของขวัญจากพระเจ้า
39คาริคา-ริที่รัก
40อาทัฟอา-ทับชื่ออิสลาม หมายถึง ความรักใคร่ หรือใจดี
41ธนันกรกานต์ทะ-นัน-กอน-กานสร้างทรัพย์และเป็นที่รัก
42ณัฏฐกานต์นัด-ถะ-กานนักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
43ณกานต์พิทักษ์นะ-กาน-พิ-ทักเป็นที่รัก
44ชนม์ณกานต์ชน-นะ-กานอายุมั่นและเป็นที่รัก
45เปรมาวรินทร์เปร-มา-วะ-รินความรักความชอบ มีความประเสริฐยิ่งใหญ่
46ยมลพัทธ์ยะ-มน-พัดความรัก,ความเชื่อใจ
47ยมลนัทธ์ยะ-มน-นัดผู้ที่มีความรัก ผู้ที่ถูกรัก
48ฉันทนัทธ์ฉัน-ทะ-นัดผู้มีความรัก ผู้มีความผูกพัน
49ทยากรทะ-ยา-กอนเต็มไปด้วยความเมตตา มีเสน่ห์ เพื่อนฝูงรัก เป็นที่รัก
50ดาร์วินดา-วินผู้เป็นที่รัก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

120 ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก

50 ชื่อจริงลูกชายตัว ห ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับชื่อลูก

ที่มา : 1