50 ชื่อจริงลูกสาวที่แปลว่าความรัก ไอเดียตั้งชื่อลูกสาวสุดเก๋

แจกไอเดียตั้งชื่อลูกสุดน่ารัก ตั้งชื่อมงคลลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวที่แปลว่าความรัก ชื่อลูกที่หมายถึงการเป็นที่รัก คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมี 

 1888 views

แจกไอเดียตั้งชื่อลูกสุดน่ารัก ตั้งชื่อมงคลลูกสาว ชื่อจริงลูกสาวที่แปลว่าความรัก ชื่อลูกที่หมายถึงการเป็นที่รัก คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีเจ้าตัวเล็กแล้วเป็นน้องผู้หญิง ลองมาดูชื่อจริงลูกสาวความหมายดี ๆ ที่หมายถึงความรัก พร้อมทั้งเป็นชื่อมงคลอีกด้วย ถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบชื่อไหน สามารถนำไปตั้งให้ลูกสาวได้เลยนะคะ ตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีชื่ออะไรบ้าง


50 ชื่อจริงลูกสาวที่แปลว่าความรัก ตั้งชื่อลูกมงคล ความหมายดี

ลำดับชื่อจริงลูกคำอ่านความหมาย
1กันติชากัน-ติ-ชาเกิดจากความรัก
2ชนารดีชะ-นา-ระ-ดีผู้เป็นที่รัก ที่พอใจแห่งมวลชน
3ชลณนาถชน-นะ-นาดความรักอันมงคลยิ่ง
4กันต์ฤทัยกัน-รึ-ไทดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
5ทยิดาทะ-ยิ-ดาผู้เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา
6ปิยมนปิ-ยะ-มนเป็นที่รักแห่งใจ
7เปรมยุดาเปรม-ยุ-ดาผู้ประกอบด้วยความรัก
8รวิษฎาระ-วิด-สะดาเป็นที่รักของพระอาทิตย์
9อุรชาอุ-ระ-ชาลูกสาวอันเป็นที่รัก
10เปมิกาเป-มิ-กาผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รักของผู้อื่น
11บุษปศรบุด-สะ-ปะ-สอนศรแห่งความรักความอบอุ่น
12ปีวราปี-วะ-ราเป็นที่รักอย่างประเสริฐ
13ปริยากรปะ-ริ-ยา-กอนบ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
14ไปรยาไปร-ยาผู้เป็นที่รัก
15เศวยาเส-วะ-ยาเป็นที่รัก
16มนสิชามน-สิ-ชาความรัก
17กานต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก
18มนพัทธ์มะ-นะ-พัดผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ
19ทมิตาทะ-มิ-ตาผู้มีความรักความอบอุ่นเสมอ
20พนิตนันท์พะ-นิด-นันมีความยินดีอันเป็นที่รัก
21รักตาภารัก-ตา-พาความรุ่งโรจน์รัศมีแดง, สีแดง
22ธนกานต์ทะ-นะ-กานมีทรัพย์เป็นที่รัก
23รตินันท์ระ-ติ-นันยินดีกับความรัก
24พนิตพะ-นิดเป็นที่รักที่ชอบใจ
25กันตพิชญ์กัน-ตะ-พิดปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

บทความที่เกี่ยวข้อง : 80 ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อจริงลูกสาวที่แปลว่าความรักชื่อจริงลูกสาวที่หมายถึงความรัก เป็นที่รักของทุกคน

ลำดับชื่อจริงลูกคำอ่านความหมาย
26ชนิกานต์ชะ-นิ-กานเป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
27ฐิติกานต์ถิ-ติ-กานผู้ที่มีความรักมั่นคง
28ปานใจปาน-ใจผู้เป็นที่รักยิ่ง
29เปมิศาเป-มิ-สาผู้มีความรักที่ยิ่งใหญ่
30ศุภกานต์สุ-พะ-กานผู้ดีงามและเป็นที่รัก
31ศิกานต์สิ-กานผู้ที่ทำให้คนรักพอใจ
32นรีกานต์นะ-รี-กานหญิงผู้เป็นที่รัก
33บวรกานต์บะ-วอน-กานผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
34ปริยฉัตรปะ-ริ-ยะ-ฉัดฉัตรเป็นที่รัก
35ปรียาวดีปรี-ยา-วะ-ดีหญิงอันเป็นที่รัก
36ธมนทะ-มนผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสวยงาม น่ารัก มีมงคลยิ่ง
37อัญญ์มาลีอัน-มา-ลีมีมารยาทและเป็นที่รัก
38ชาลิสาชา-ลิ-สาความงาม ความรัก
39ชาลิสสาชา-ลิด-สาความงาม ความรัก
40ดาหลาดา-หลาอังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ที่รัก
41มีนามี-นาเยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า รัก
42เวนิตาเว-นิ-ตาอเมริกัน แปลว่า เทพธิดาแห่งความรักและความสวยงาม เทพวีนัส
43วินิตาวิ-นิ-ตาอเมริกัน แปลว่า เทพธิดาแห่งความรักและความสวยงาม เทพวีนัส
44รติรัตน์ระ-ติ-รัดดวงแก้วอันเป็นที่รัก แก้วตาดวงใจ
45เปรมกุลชาเปรม-กุน-ชาผู้เกิดมาในตระกูลที่เปี่ยมด้วยความรัก
46มนปริยามน-ปะ-ริ-ยาเป็นที่รักแห่งใจ
47วีรปริยาวี-ระ-ปะ-ริ-ยาเป็นที่รักของผู้กล้าหาญ
48มนฤทัยมน-รึ-ไทผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป
49ลูกขวัญลูก-ขวัญลูกคนที่รักมากที่สุด
50กัณฐมณีกัน-ทะ-มะ-นี ของที่เป็นที่รักบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

150 ชื่อจริงลูกสาวตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ

ชื่อลูกที่เริ่มต้นด้วย B ไอเดียตั้งชื่อลูกชายลูกสาว 100 ชื่อ !

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว บ ที่มีความหมายดี ๆ เป็นสิริมงคล

ที่มา : 1